โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก 54

สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับวัดไทยลุมพินี องค์กร Youth Eye Service (YES) มูลนิธิไทยพึ่งไทย และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “Brightness to Nepalese’s Eyes”

0
644

สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับวัดไทยลุมพินี องค์กร Youth Eye Service (YES) มูลนิธิไทยพึ่งไทย และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “Brightness to Nepalese’s Eyes” ขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่วัดไทยลุมพินี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้านสายตารักษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาในปี 2554 นี้ โดยมีคนไข้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,090 คน และได้รับการผ่าตาต้อกระจกจำนวน 110 คน

2192849338254 4323313226756 7275596754546 8331288479468

Facebook Comments