รัฐมนตรีฯ เข้าเยี่ยมชมวัด
*****

                เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะเดินทางจาริกแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดา ได้เข้าเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินีพร้อมนมัสการพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ โดยมี นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ให้การต้อนรับและนำคณะสู่กรุงกาฐมาณฑุเพื่อทัศนาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการสืบไป

พระธรรมทูตนำคณะ เยี่ยมชมวัด
พระธรรมทูตนำคณะ เยี่ยมชมวัด
รัฐมนตรีฯ และคณะแบกอิฐ อธิษฐาน นำไปวางก่อร่างสร้างกำแพงบุญ
รัฐมนตรีฯ และคณะแบกอิฐ อธิษฐาน นำไปวางก่อร่างสร้างกำแพงบุญ
รัฐมนตรีฯ พร้อมครอบครัวและคณะ ร่วมก่อร่างสร้างกำแพงบุญ
รัฐมนตรีฯ พร้อมครอบครัวและคณะ ร่วมก่อร่างสร้างกำแพงบุญ
Facebook Comments