วันเสาร์, กันยายน 22, 2018

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

พระนวกโพธิบิณฑบาตโปรดชาวเมืองนครกบิลพัสดุ์

พระนวกโพธิในโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา #บิณฑบาตโปรดชาวเมืองนครกบิลพัสดุ์ “จากวัด เข้าเวียน ฉันวัง สังวร” เช้าวันนี้ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.00...

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

สวนป่า ไม้นานาพันธุ์

         อุทยาน ลุมพินีวัน  ในเครั้งพุทธกาลอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้หลากสายพันธุ์  ในคราวที่ออกดอกบานสะพรั่ง มีสีงามหลากหลาย หมู่แมลงภู่ผึ้งต่างชมสีและเกสรของดอกมีเสียงดุจมโหรี  ไพเราะจับใจยิ่งนัก จึงเป็นที่ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน ที่ควรแก่การพักผ่อน และร่วมละเล่นของเหล่าเชื้อพระวงศ์ ทั้งศากยวงศ์เมืองกบิลพัสดุ์และโกลิยวงศ์เมืองเทวทหะ  เมื่อถึงคราวงานนักขัตฤกษ์ เช่น วันเพ็ญเดือนวิสาขะ  วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ  วันเพ็ญเดือนมาฆะ  เป็นต้น ก็จะมารวมกัน ณ ที่อุทยานหลวงนี้ ในปัจจุบัน ...

น่าสนใจ

พระธรรมทูตรุ่น ๒

สถาบัน โพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และชมรมโพธิคยา ๙๘๐ จัดโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ วันที่ ๒๕-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ...

STAY CONNECTED

15,731แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

ปฏิสันถารฤดุกาลแสวงบุญ ๕๓

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขอแสดงความยินดีต้อนรับ คณะผู้แสวงบุญชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่าน ที่มีโอกาสได้เดินทางมากราบไหว้นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ และเข้าพักตลอดทั้งแวะมาเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ***** ALL PILGRIMS & VISITORS ARE WARMLY WELCOME. THE ROYAL THAI MONASTERY, LUMBINI. พระอานนท์ ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จปรินิพพาน ณ ที่สาลวโนทยาน กรุงกุสินารา ว่า ในกาลก่อน พุทธบริษัทในทิศทั้งหลาย ต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้น ก็แต่ว่าเมื่อกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  จักไม่ได้เห็น  จักไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้นอีก พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน...

PERFORMANCE

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2557 โดย นายสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชท่านผ้าพระกฐินให้ นายสมพงษ์  รัตนสุมาวงศ์ อัญเชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในวันพุธ ที่ ๕ พฤศจิกายร ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 จึงขออาราธนาและเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : สำนักข่าววัดไทยลุมพินี ๙๗๙ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

“มารู้จักวัดไทยลุมพินีกัน”

วัดไทยลุมพินี ตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล จำนวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ ๘ เอเคอร์ (๒๐ ไร่เศษ) เป็นระยะเวลา ๙๙ ปี เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลอง...

โรงเรียนรุ่งอรุณแจกผ้าห่มกันหนาว

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี มอบหมายให้ พระครูนิโครธบุญญากร เจ้าอาวาสวัดไทยนิโครธาราม พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์(ปราโมทย์ ป.ธ.๖ ) เจ้าอาวาสวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ นำคณะพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสกอุบาสิกา โรงเรียนรุ่งอรุณ เดินทางกราบสักการะวัดนิโคธาราม พักฉันภัตตาหารเพลวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ เยี่ยมชมพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ และแจกผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันเสาร์ ในโอกาสเดินทางมากราบนมัสการสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

HOLIDAY RECIPES

คุณหมอไทยใจดี

กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งแพทย์ พยาบาล มาตรวจรักษาคนไข้ผู้แสวงบุญชาวไทย และชาวอินเดีย เนปาล เป็นจำนวน ๑๔ ชุดๆ  ละ ๔ ท่าน ชุดละ ๓ สัปดาห์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมวัดไทยลุมพินี  ได้ทำการตรวจรักษาคนไข้ทั้งคนไทยและเนปาล