วันศุกร์, สิงหาคม 17, 2018

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

ธรรมปฏิสันถาร ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งประเทศเนปาล

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ธรรมปฏิสันถาร ฯพณฯ H.E. Mr.Ram Baran Yadav ประธานาธิบดีแห่งประเทศเนปาล ในการเข้าเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ***** 16th September 2009 A golden shower is planted by H.E MR. Ram Baran Yadav, the president...

น่าสนใจ

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ปวารณาออกพรรษา 2560

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ สวดมนต์ ให้โอวาทและนำพระสงฆ์วัดไทยลุมพินีปวารณาออกพรรษา ในวันออกพรรษา วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ภายในศาลารับเสด็จวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal...

STAY CONNECTED

15,639แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

Brightness to Nepalese’s Eyes 7th

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ครั้งที่ 7 Brightness to Nepalese’s Eyes วัดไทยลุมพินี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลติลกังกา  (Tilganga Institute of Ophthalmology, Khatmandu)  จัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลผู้ยากไร้     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา...

PERFORMANCE

ร่วมด้วยช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขของหมู่คณะ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ข้อมูล,เผยแผ่...

ปฏิมากรรมนำพุทธศาสนา

ปฏิมากรรม นำพุทธศาสนา สู่เนปาล เพื่อประดิษฐานตามศาสนสถาน ในบริเวณกบิลพัสดุ์-เทวทหะ               เนปาลเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาก่อน ปัจจุบันถูกศาสนาอื่นรุกราน และบดบังไปบ้างเท่านั้นเอง คนท้องถิ่นยังใฝ่แสวงหาสันติธรรม ซึ่งเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้แล้ว พระพุทธศาสนาในความรู้สึกของชาวเนปาลแล้ว ถือว่าเป็นศาสนาที่มีจุดเริ่มต้นจากลุมพินี ซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของพระพุทธเจ้า ชาวบ้านยังเสาะแสวงหา พุทธศาสนาที่นับถือตามหมู่บ้าน ตามเรือน ที่อาศัย ของตน จึงมีจำนวนชาวพุทธเพิ่มขึ้นทุกปีๆ จากที่ได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ ให้ศีลให้พร บวชลูก โกนจุกหลาน หรืองานประเพณี ที่มีการชุมนุม จะมีภาพพระพุทธเจ้า หรือพระองค์น้อยๆ...

การเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีคุณค่า เป็นทักษะที่เราต้องฝึกบ่อยๆ

การเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีคุณค่า เป็นทักษะที่เราต้องฝึกบ่อยๆ การเปลี่ยนทัศนคติมองมุมที่ดีกว่าย่อมนำความสุขมาให้เสมอ ถ้ากินน้ำใต้ศอกมันทำให้ช้ำอกหันมากินน้ำใบบัวบกดีเสียกว่า ถ้ากินน้ำตามันชอกช้ำหันมากินระกำในน้ำเชื้อมอร่อยกว่า ถ้ากลืนคำว่ารักแล้วรู้สึกขมหันมาดื่มนมมีประโยชน์กว่า ไม่ได้ดังหวังอย่ามัวนั่งเสียใจ เริ่มต้นใหม่ได้โอกาสยังมี บางครั้งเหนื่อยบางทีหนัก ต้องรู้่จักผ่อนพักปล่อยเป็นวางได้ คำว่าท้อแท้บั่นทอนพลังใจ มุ่งมั่นสู้ไปสร้างกำลังใจเต็มเปี่ยม คำว่าอุปสรรคหรือว่าปัญหา มองด้วยสติปัญญามันคือยาวิเศษ เมื่อเจอวิกฤตมองให้เห็นโอกาส แค่เพียงเศษกระดาษยังทำเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้          ...ขออนุโมทนาบุญกับเด็ก ๆ...

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยานำทีมแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา เดินทางมาตรวจสุขภาพพระสงฆ์วัดไทยลุมพินี และเวลา ๑๕.๐๐ น. ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา ออกตรวจสุขภาพแม่ชีลามะ วัดแคนาดา วัดนานาชาติ โดยมีนางสาวพิชญา แอดสกุล นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี ให้การดูแล ...

HOLIDAY RECIPES

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 53

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ***** วัด ไทยลุมพินี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และพุทธชนผู้จาริกแสวงบุญชาวไทยทุกท่าน จัดงาน ๕ ธันวา มหาราช ณ พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน และมณฑลวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕...