วันพุธ, มีนาคม 21, 2018

คณะทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลเด็ก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อน วัด Karma Samtenling

วันเสาร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ พระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล มอบหมายให้พระธรรมทูตประจำวัดไทยลุมพินี นำคณะทีมแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากโรงพยาบาลเด็ก Queen Sirikit National Institute of Child Health ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ รักษา พระสงฆ์...

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒๕๖๑

“สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒๕๖๑” ขอเชิญคณะผู้แสวงบุญร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒ แผนดินณ พระอุโบสถ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

พระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) มอบผ้าห่มกันหนาว

“ตามรอยพระบาทพระศาสดา ทาน​ ศีล ภาวนา ครบถ้วน” ขออนุโมทนามหากุศลพระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) พร้อมด้วยกัลยาณมิตร มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 120 ผืน แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ ที่หมู่บ้านเดราวา หมู่บ้านโกฏิฮารา และหมู่บ้านกุดาน เมืองกบิลพัสดุ์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัย ทำให้มีฤดูหนาวที่หนาวมาก โดยระยะเริ่มต้นฤดูหนาวคือเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมจะหนาวมาก ในขณะที่อำเภออื่นทางตอนเหนือจะติดลบมากกว่านั้นและมีหิมะตกด้วย ส่วนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศมีหมอกลงหนาจัด...

พระแซม สักการะเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ รามคามสถูป

พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะพระยุรนันท์ ยุตฺตมนฺติโพธิ และเจ้าหน้าที่กงสุล เข้ากราบสักการะเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ รามคามสถูป เมืองเทวทหะ รามคามสถูปเป็นสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แห่งนครเทวทหะ เป็นสถูปที่พระญาติฝ่ายพระมารดาสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับส่วนแบ่งมาหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่เมืองกุสินารา

เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐

พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย...

น่าสนใจ

พิธีพุทธาภิเษกแผ่นทอง

พิธีพุทธาภิเษกแผ่นทองเพื่อหล่อพระสิทธัตถราชกุมาร (เบบี้บุดด้า) ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ *****       วัดไทยลุมพินี โดยพระราชรัตนรังษี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสและผู้ดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ได้ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิร ญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีพุทธาภิเษกฯ โดยมี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกัลยาณมิตรจากประเทศไทยเดินทางมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกจากคณะกรรมการบริหารสวนลุมพินี (LDT)...

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

ปฏิมากรรมนำพุทธศาสนา

ปฏิมากรรม นำพุทธศาสนา สู่เนปาล เพื่อประดิษฐานตามศาสนสถาน ในบริเวณกบิลพัสดุ์-เทวทหะ               เนปาลเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาก่อน ปัจจุบันถูกศาสนาอื่นรุกราน และบดบังไปบ้างเท่านั้นเอง คนท้องถิ่นยังใฝ่แสวงหาสันติธรรม ซึ่งเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้แล้ว พระพุทธศาสนาในความรู้สึกของชาวเนปาลแล้ว ถือว่าเป็นศาสนาที่มีจุดเริ่มต้นจากลุมพินี ซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของพระพุทธเจ้า ชาวบ้านยังเสาะแสวงหา พุทธศาสนาที่นับถือตามหมู่บ้าน ตามเรือน ที่อาศัย ของตน จึงมีจำนวนชาวพุทธเพิ่มขึ้นทุกปีๆ จากที่ได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ ให้ศีลให้พร บวชลูก โกนจุกหลาน หรืองานประเพณี ที่มีการชุมนุม จะมีภาพพระพุทธเจ้า หรือพระองค์น้อยๆ...

ศาสนสัมพันธ์

PERFORMANCE

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2557 โดย นายสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชท่านผ้าพระกฐินให้ นายสมพงษ์  รัตนสุมาวงศ์ อัญเชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในวันพุธ ที่ ๕ พฤศจิกายร ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ...

ถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ๙๐ พรรษา

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี โดยมีนายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุล ประจำเมืองลุมพินี ร่วมพิธี ...

วันอธิษฐานเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา *****           ปีนี้วัดไทยลุมพินี มีพระธรรมทูตและพระบัณฑิตอาสา ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ เข้าจำพรรษากาลจำนวน ๑๑ รูป ซึ่งในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ได้ร่วมอธิษฐานเข้าพรรษาโดยพร้อมเพียงกัน ณ หอสวดมนต์วัดไทยลุมพินี เวลา ๑๙.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น ...

สายธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยชาวเนปาล

                ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ขนาด ๗.๙    ริกเตอร์ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก บ้านเรือนพังเสียหาย มรดกโลกในเขตเมืองกาฐมาณฑุ ปาตัน ภักตะปูร์ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก...

HOLIDAY RECIPES

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล

"ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล" บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาล และพัฒนาวัดไทยลุมพินี ร่วมหล่อหลอมหัวใจไทยทั้งชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และ ๖๐ ปีราชาภิเษก ______________________________________ แผนงานการปรับปรุงทางเดิน ลานปฏิบัติธรรมและการก่อสร้างอาคารบริการ การปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าบริเวณ "สวนอันศักดิ์สิทธิ์" (SACRED GARDEN) ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งนี้นับว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวไทย เพราะการที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์บริเวณสถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีสถานนั้น...