วันเสาร์, ตุลาคม 20, 2018

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

พระธรรมทูตไทย และกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน มอบพระพุทธรูปจำนวน 66 องค์

พระธรรมทูตไทย และกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน มอบพระพุทธรูปจำนวน 66 องค์ วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. 

พระนวกโพธิบิณฑบาตโปรดชาวเมืองนครกบิลพัสดุ์

พระนวกโพธิในโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา #บิณฑบาตโปรดชาวเมืองนครกบิลพัสดุ์ “จากวัด เข้าเวียน ฉันวัง สังวร” เช้าวันนี้ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.00...

ปฏิสันถารฤดุกาลแสวงบุญ ๕๓

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขอแสดงความยินดีต้อนรับ คณะผู้แสวงบุญชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่าน ที่มีโอกาสได้เดินทางมากราบไหว้นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ และเข้าพักตลอดทั้งแวะมาเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ***** ALL PILGRIMS & VISITORS ARE WARMLY WELCOME. THE ROYAL THAI MONASTERY, LUMBINI. พระอานนท์ ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จปรินิพพาน ณ ที่สาลวโนทยาน กรุงกุสินารา ว่า ในกาลก่อน พุทธบริษัทในทิศทั้งหลาย ต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้น ก็แต่ว่าเมื่อกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  จักไม่ได้เห็น  จักไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้นอีก พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน...

น่าสนใจ

ศาสนสถานคืองานเบื้องต้นที่ต้องทำ

วันที่พวกเราได้รับ คำสอนที่หลวงพ่อสมเด็จฯ  เมตตาประทานให้ในวันนั้นสุดยอดแห่งโอวาท  ทั้งความปรารถนาดีทั้งความห่วงใย  ทั้งกำลังใจ  และข้อแนะนำฝากฝัง  สมบูรณ์อย่างยิ่ง  ในเนื้อหานั้นๆ  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ถอดความลงในหนังสือในคราวต่อไป  ที่จะกล่าวในบัดนี้  ก็คือวัดไทยลุมพินีจะจัดสร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราชไว้ให้รูปแบบวัดสมบูรณ์ตามผังที่สำนักงานพระพุทธศาสนาวางแปลนไว้  โดยปรารภความเป็นสิริมงคลในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  หลวงพ่อสมเด็จของพวกเราทุกท่าน  ขยับจับงานนี้มาสองสามปีแล้วยังมีลีลาทีท่าไม่ค่อยลงเนื้อลงตัว  เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองของเนปาล  อะไรก็ไม่รู้ลมเพลมพัด  ปัดไปปัดมา  ทำให้การนัดหมายกับการที่จะลงไม้ลงมือพลอยอ่อนระโหยโรยแรงไปด้วย  มาคราวนี้มีวาระที่จะต้องจริงจังจัดการให้ลงตัวเสียที  เพราะองค์ประกอบพร้อมแล้ว  หนึ่ง โอกาสอันเป็นมงคลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  สอง ผู้เป็นทานบดี ...

STAY CONNECTED

15,794แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

ขอเชิญร่วม พิธีลงเสาเข็มทองปฐมฤกษ์ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธยันตี

วัดไทยลุมพินีขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วม   พิธีลงเสาเข็มทองปฐมฤกษ์ สร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา ในวันที่ 4 เมษายน2559 เริ่ม 17.09 น. ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธยันตี โดยมีคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ  

PERFORMANCE

มอบความอบอุ่น จากคนไทยใจบุญ

พระธรรมทูตไทย วัดไทยลุมพินี และอาสาสมัคร เป็นตัวแทนชาวพุทธไทย มอบผ้าห่มกันหนาว ให้ความอบอุ่นแก่คนชรา เด็กนักเรียน และผู้ยากไร้ชาวเนปาล ...

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาขอบคุณ นางสาวพิชญา แอดสกุล นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาขอบคุณ นางสาวพิชญา แอดสกุล นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ วันนี้ท่านมีกำหนดการเดินทางกลับ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธสถาน พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. (พระประธานในพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี) พระพุทธปฏิมาปางประสูติ บารมีธรรมทั้งหลาย จงส่งผลดลบันดาล...

พระสงฆ์ไทยออกบิณฑบาตเมืองพระพุทธเจ้า

งานเผยแผ่พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล "พระสงฆ์ไทยออกบิณฑบาตเมืองพระพุทธเจ้า" คณะสงฆ์วัดไทยนิโครธาราม ออกบิณฑบาตโปรดอุบาสก-อุบาสิกา ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ เนปาล ซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เคยเสด็จมาบิณฑบาตเมืองนี้ ครั้งที่เสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ หลังที่ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ข้อมูลข่าว, เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ภาพ : วัดไทยนิโครธาราม ประเทศเนปาล ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Brightness to Nepalese’s Eyes 7th

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ครั้งที่ 7 Brightness to Nepalese’s Eyes วัดไทยลุมพินี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลติลกังกา  (Tilganga Institute of Ophthalmology, Khatmandu)  จัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลผู้ยากไร้     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา...

ดูอย่างที่เขาเป็น เห็นตามที่เราดู รู้ตามความเป็นจริง

ดูอย่างที่เขาเป็น เห็นตามที่เราดู รู้ตามความเป็นจริง             ถนนหนทางที่รถแสวงบุญของพวกเรา  กำลังวิ่งอย่างเอาจริงเอาจัง  ประคับประคองมิให้กระทบกระเทือนสมาชิกบนรถ  ให้ต้องหัวสั่นหัวคลอน  จะได้ฟังวิทยากรบรรยายให้ถึงอกถึงใจ  มาอินเดียเสียเงินเป็นหมื่นๆ ควรตื่นอยู่ตลอดเวลา  นั่งบนรถหลับตาเมื่อไหร่ขาดทุนเมื่อนั้น  การตั้งตาดู  ตั้งหูฟัง  ตั้งใจจดจ่อ  จะก่อกำไร  ประสงค์สิ่งใดทั้งใกล้และไกล  สมหวังดังประสงค์ ชี้ชวนชม  ประพรมด้วยน้ำพระธรรม  พระท่านบรรยายขยายความ  โยมตั้งใจฟังอย่างไม่ลดละ  เคยถามว่า  วันนี้ทำไมตั้งใจฟังกว่าวันก่อน  ผู้ฟังบอกว่าสงสารพระท่าน  นั่งบรรยาย ...

HOLIDAY RECIPES

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒๕๖๑

“สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒๕๖๑” ขอเชิญคณะผู้แสวงบุญร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒ แผนดินณ พระอุโบสถ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป