วันพฤหัส, มกราคม 24, 2019

“พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ “

“พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ “ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางปุณยนุช แซ่เฮ้ง...

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธียกฉัตร ณ พระรูปสิทธัตถราชกุมาร ณ วัดราชกิยวิหาร สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธียกฉัตร ณ พระรูปสิทธัตถราชกุมาร ณ วัดราชกิยวิหาร สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต)

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่นำคณะศรัทธาสาธุชน เดินทางมากราบนมัสการสังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นประธานในพิธียกฉัตร ณ...

ริชาร์ด เกียร์ รับพรปีใหม่ ๒๕๕๓

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ Happy New Year 2010 ***** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศเนปาล และนายริชาร์ด ทิฟฟานี เกียร์ เข้ารับพรปีใหม่

น่าสนใจ

วัดเกาหลี

วัดเกาหลี Korean Buddhist Monastery, Lumbini Nepal เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายมหายาน  สร้างในนามพุทธสมาคมชาวเกาหลี  กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  มีที่พักสามารถรองรับผู้แสวงบุญได้

STAY CONNECTED

16,332แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

กฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พระมงคลเทพมุนี  หลวงพ่อวัดปากน้ำ (สด จนฺทสรเถร) คณะมงคลยาตรา  เภสัชกรหญิง อรสา  อารยพัฒน์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยลุมพินี  วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล วันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ...

PERFORMANCE

วันราชกุมาร

วันราชกุมาร *****            เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร "วันราชกุมาร" ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีได้นิมนต์คณะสงฆ์นานาชาติร่วมงานและถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและในวันอันเป็นมหามงคลฤกษ์เดียวกันนี้ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีได้อ้างอิงโอกาสนี้ ทำบุญวันเข้าพรรษาและทำบุญต้อนรับสักการะพระมหาเถระ พระครูสุวัฒน์ชยาทร ซึ่งเดินทางมาจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย เข้าจำพรรษาและปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี ในปีนี้ อันจะได้เป็นขวัญกำลังใจแก่พระธรรมทูตรุ่นหลังที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี ในตอนเย็นเวลา ๑๙.๐๐...

เปิดงานนิทรรศการ Vesak Day 9-10 พฤษภาคม 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ Vesak Day 9-10 พฤษภาคม โดยสมาคมนักข่าวท้องถิ่นลุมพินี ณ อาคารพลังศรัทธาไทย มีพระสงฆ์ สามเณร...

คุณสุวิชา หิรัญพฤกษ์ ทำบุญอายุสมงคล ณ ดินแดนพระพุทธภูมิ

  ทำบุญอายุสมงคล ณ ดินแดนพระพุทธภูมิ *****           คุณสุวิชา  หิรัญพฤกษ์  ตั้งจิตตั้งใจเดินทางมายังดินแดนพุทธภูมิ เพื่อทำบุญอายุสมงคลครบรอบ ๖๐ ปี ณ สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก 54

สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับวัดไทยลุมพินี องค์กร Youth Eye Service (YES) มูลนิธิไทยพึ่งไทย และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “Brightness to Nepalese’s Eyes” ขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่วัดไทยลุมพินี...

โอวาทให้ ริชาร์ด เกียร์

พุทธเจ้า......เป็นผู้เลิศทีสุดในโลกพุทธเจ้า......เป็นผู้เจริญที่สุดในโลก พุทธเจ้า......เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้มีพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่พึ่ง ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้พบพุทธศาสนาและมีศาสนาพุทธไว้ประจำใจตน ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้เดินทางมาทำบุญถึงวัดไทยลุมพินีแห่งนี้ ขอมอบพระสิทธัตถะราชกุมาร หรือตามที่นิยมขานพระนามว่าพระเบบี้บุดด้า ๙๗๙ ไว้เป็นเครื่องเตือนจิตให้พินิจถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์อยู่เป็นนิจ ชีวิตของเธออยู่ในโลกสมมติ  บนถนนของการแสดงทั้งนั้น  มีเครื่องปรุงแต่งให้มีลีลา  วาจา  และความเคลื่อนไหวไปตามกระแสโลกการแสดงเป็นไปตามแบบ การพูดจำจากคำที่เป็นไปตามบท ท้วงทีลีลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ผู้กำกับจะให้เราทำอาศัยปัญญาความรู้รอบประกอบด้วยจินตนาการ และฉันทะความพอใจในการแสดง ขอเธอนำพุทธธรรมมากำกับจิตแห่งตน เธอจึงมีความสำเร็จในการแสดงเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก พระ พุทธเจ้าปางประสูตินี้จะเป็นคุณเครื่องชี้นำในทางที่เป็นกุศล ยึดคำในพระอาสภิวาจาธรรมที่ทรงแสดงในวันประสูติ ขอเธอจงเป็นผู้ครองความเป็นหนึ่ง จงเป็นผู้มีความเจริญ และถึงซึ่งความประเสริฐตามคำพระพุทธองค์ทรงสอน...

HOLIDAY RECIPES

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕

โครงการส่งเสริมพระไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก  ณ แดนพุทธภูมิ  ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ ๔  อุปถัมภ์โดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ,  สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย,  ชมรมโพธิคยา ๙๘๐