วันพุธ, กันยายน 19, 2018

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

พระนวกโพธิบิณฑบาตโปรดชาวเมืองนครกบิลพัสดุ์

พระนวกโพธิในโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา #บิณฑบาตโปรดชาวเมืองนครกบิลพัสดุ์ “จากวัด เข้าเวียน ฉันวัง สังวร” เช้าวันนี้ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.00...

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

ถวายการต้อนรับ ท่าน ยิ่งซุน พร้อมคณะชาวจีน

พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ถวายการต้อนรับ ท่าน ยิ่งซุน พร้อมคณะชาวจีน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยภายในอุโบสถ และรับประทานอาหารกลางวัน ในโอกาสเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี เนปาล ๖ มกราคม ๒๕๖๐    

น่าสนใจ

แนะแนวการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์ไทย และสามเณรเนปาล

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์(วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ แนะแนวการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์ไทย และสามเณรเนปาล ที่วัดไทยลุมพินี โดยที่วัดไทยลุมพินีมีพระสันตไมตรี (พระเนปาลสังกัดวัดไทยลุมพินี) เป็นอาจารย์สอนสามเณรเนปาล ซึ่งเป็นนโยบายหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ในด้านการศึกษา โดยให้แต่ละวัดเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เพื่อเสริมความรู้ สติปัญญา พัฒนาเพิ่มศักยภาพพระธรรมทูตไทย และพระสงฆ์ สามเณรเนปาล ตลอดถึงผู้ที่สนใจในการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา...

STAY CONNECTED

15,721แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

คุณหมอไทยใจดี

กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งแพทย์ พยาบาล มาตรวจรักษาคนไข้ผู้แสวงบุญชาวไทย และชาวอินเดีย เนปาล เป็นจำนวน ๑๔ ชุดๆ  ละ ๔ ท่าน ชุดละ ๓ สัปดาห์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมวัดไทยลุมพินี  ได้ทำการตรวจรักษาคนไข้ทั้งคนไทยและเนปาล

PERFORMANCE

สนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมพระธรรมทูต

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เดินทางกราบไหว้พุทธสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล และเยี่ยมชมงานพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล  ณ วัดไทยลุมพินี โดยมีพระมหาสุพจน์  กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ ได้ให้การต้อนรับ  

ถวายเทียนพรรษาและประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

ถวายเทียนพรรษา และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ***** ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง การลงนามสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอทั้ง 2 ข้อดังนี้ 1. เห็นชอบในการเช่าที่ดินเพิ่มเติม  หมายเลขที่ดินแปลงที่ EC-3 เนื้อที่ขนาด 80 เมตร x 80 เมตร  บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดไทยลุมพินี เพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนป่า  ศาลาเจดีย์...

ปรัชญา…อันว่า สุขาวดี ๑ (ปฐมเหตุ)

ปรัชญา...อันว่า สุขาวดี ๑ (ปฐมเหตุ) คนไปอินเดีย จะสุขก็สุขได้ทุกเรื่อง เรียกว่ามีอิสระจะเลือกสุขทุกข์ได้ตามใจ แต่ถ้าจะเป็นความทุกข์ ก็เห็นจะเรื่องเดียวแท้ ๆ ที่ใหญ่และใกล้ตัวที่สุด พอทุกข์ปรากฏ ขนลุกขนชันขึ้นมา คงเลือกที่เลือกทางไม่ได้ เป็นที่รู้กันโดยทั่วว่า ความทุกข์ที่เกิดจากการปวดหนักปวดเบา จะหาที่เข้าห้องน้ำเพื่อย้ายถ่ายเทออกไป ก็ยากยิ่งกว่าหาสวรรค์เสียอีก แม้แต่เราเองก็ยังต้องทนกลั้นเวทนามานักต่อนักแล้ว ยิ่งตอนที่ชายแดนมีรถติดมากยาวเหยียดเป็นกิโล ต้องนั่งเดือนร้อนทนทุกข์ เพราะหาที่ปลดทุกข์ไม่ได้นั่นเอง ในบริเวณนั้น ๆ มากด้วยร้านรวง ผู้คนอลหม่าน...

ศาสนสถานคืองานเบื้องต้นที่ต้องทำ

วันที่พวกเราได้รับ คำสอนที่หลวงพ่อสมเด็จฯ  เมตตาประทานให้ในวันนั้นสุดยอดแห่งโอวาท  ทั้งความปรารถนาดีทั้งความห่วงใย  ทั้งกำลังใจ  และข้อแนะนำฝากฝัง  สมบูรณ์อย่างยิ่ง  ในเนื้อหานั้นๆ  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ถอดความลงในหนังสือในคราวต่อไป  ที่จะกล่าวในบัดนี้  ก็คือวัดไทยลุมพินีจะจัดสร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราชไว้ให้รูปแบบวัดสมบูรณ์ตามผังที่สำนักงานพระพุทธศาสนาวางแปลนไว้  โดยปรารภความเป็นสิริมงคลในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  หลวงพ่อสมเด็จของพวกเราทุกท่าน  ขยับจับงานนี้มาสองสามปีแล้วยังมีลีลาทีท่าไม่ค่อยลงเนื้อลงตัว  เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองของเนปาล  อะไรก็ไม่รู้ลมเพลมพัด  ปัดไปปัดมา  ทำให้การนัดหมายกับการที่จะลงไม้ลงมือพลอยอ่อนระโหยโรยแรงไปด้วย  มาคราวนี้มีวาระที่จะต้องจริงจังจัดการให้ลงตัวเสียที  เพราะองค์ประกอบพร้อมแล้ว  หนึ่ง โอกาสอันเป็นมงคลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  สอง ผู้เป็นทานบดี ...

นางสาวเนปาล เยี่ยมวัดไทยลุมพินี

Miss Sadichha Shresta  Miss Nepal 2010  เดินทางมาเยี่ยมวัดไทยลุมพินี  โดยมีพระมหาสุพจน์  กิตฺติวณฺโณ  ป.ธ.๙  และ พณฯ มาริษ  เสงี่ยมพงษ์  เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี ...

HOLIDAY RECIPES

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557 วัดไทยลุมพินี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ พุทธบริษัทผู้จาริกแสวงบุญชาวไทย และเนปาล ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพร และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “วันพ่อแห่งชาติ” ณ วัดไทยลุมพินี...