วันพุธ, พฤศจิกายน 21, 2018

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

พระธรรมทูตไทย และกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน มอบพระพุทธรูปจำนวน 66 องค์

พระธรรมทูตไทย และกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน มอบพระพุทธรูปจำนวน 66 องค์ วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. 

พระนวกโพธิบิณฑบาตโปรดชาวเมืองนครกบิลพัสดุ์

พระนวกโพธิในโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา #บิณฑบาตโปรดชาวเมืองนครกบิลพัสดุ์ “จากวัด เข้าเวียน ฉันวัง สังวร” เช้าวันนี้ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.00...

ธรรมปฏิสันถาร ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งประเทศเนปาล

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ธรรมปฏิสันถาร ฯพณฯ H.E. Mr.Ram Baran Yadav ประธานาธิบดีแห่งประเทศเนปาล ในการเข้าเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ***** 16th September 2009 A golden shower is planted by H.E MR. Ram Baran Yadav, the president...

น่าสนใจ

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูป เนื่องในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี ดินแดนประสูติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อานิสงส์การบวชที่ลุมพินี ได้ชีวิตดี มีหลักประกัน ได้ความเป็นเลิศ ประเสริฐสุด ได้ความก้าวหน้ายอดเจริญ ๙๗๙ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา เม...

STAY CONNECTED

15,983แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

งานเขียน

งานเขียนของ พระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ***** หนึ่งเล่มหนังสือดี เหมือนมีเพื่อนชี้นับร้อยพัน อยากอ่านเรื่องราวแบบเต็มอิ่ม พร้อมภาพประกอบสวยๆ สามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล หรือ มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย 373/4-5 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา แยก 7) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 02-1844539-41 ข้อมูลหนังสือ ใน เล่ม มีรายละเอียดเกี่ยวกับพุธสถาน คือสถานที่พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพาน...

PERFORMANCE

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557 วัดไทยลุมพินี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ พุทธบริษัทผู้จาริกแสวงบุญชาวไทย และเนปาล ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพร และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “วันพ่อแห่งชาติ” ณ วัดไทยลุมพินี...

พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๒

พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๒ ----- พระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจปี ๒๕๕๒ เข้ากราบนมัสการสถานที่ประสูติ ณ มายาเทวีวิหาร สวนลุมพินี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

METTA GURUKUL SCHOOL

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี แจกอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชาวเนปาล METTA GURUKUL SCHOOL จำนวน ๗๐๐ ชุด ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน  

พระธรรมทูต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านทิสตุงปาลุง เมืองปาโล

          พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมคณะพระธรรมทูตไทยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะสงฆ์เนปาลประกอบด้วย พระครูพิศาลธรรมโสภณ พระครูปทุมธีรากร พระภิกษุนิโครธ พร้อมจิตอาสาชาวเนปาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านทิสตุงปาลุง(Tistungparung) เมืองปาโล(Panug) ห่างจากกาฐมาณฑุ ๖๘ กิโล เป็นเมืองที่ได้รับความเสียอีกเมือง มี ๒๐๐ ครัวเรือน บ้านพังได้รับความเสียหายทั้งหลัง ๒๗ หลัง บ้านร้าว...

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล

"ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล" บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาล และพัฒนาวัดไทยลุมพินี ร่วมหล่อหลอมหัวใจไทยทั้งชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และ ๖๐ ปีราชาภิเษก ______________________________________ แผนงานการปรับปรุงทางเดิน ลานปฏิบัติธรรมและการก่อสร้างอาคารบริการ การปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าบริเวณ "สวนอันศักดิ์สิทธิ์" (SACRED GARDEN) ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งนี้นับว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวไทย เพราะการที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์บริเวณสถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีสถานนั้น...

HOLIDAY RECIPES

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูป เนื่องในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี ดินแดนประสูติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อานิสงส์การบวชที่ลุมพินี ได้ชีวิตดี มีหลักประกัน ได้ความเป็นเลิศ ประเสริฐสุด ได้ความก้าวหน้ายอดเจริญ ๙๗๙ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา เม...