วันอาทิตย์, ตุลาคม 22, 2017

วันตักบาตรเทโวโรหณะ วัดไทยลุมพินี 2560

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ออกรับบิณฑบาต ในวันตักบาตรเทโวโรหณะ หน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 จึงขออาราธนาและเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : สำนักข่าววัดไทยลุมพินี ๙๗๙ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

วันตักบาตรเทโวโรหณะ วัดไทยลุมพินี 2560

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ออกรับบิณฑบาต ในวันตักบาตรเทโวโรหณะ หน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ปวารณาออกพรรษา 2560

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ สวดมนต์ ให้โอวาทและนำพระสงฆ์วัดไทยลุมพินีปวารณาออกพรรษา ในวันออกพรรษา วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ภายในศาลารับเสด็จวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal...

พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี *****           พระ ธรรมทูตวัดไทยลุมพินี เข้าร่วมกิจกรรมมงคลกาล "พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี" (Lumbini day 2069) ของพุทธบริษัทชาวประเทศเนปาล ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (เนปาลเริ่ม พ.ศ.๒๕๕๖) แรม ๑ ค่ำ เดือน...

น่าสนใจ

ค่ายเยาวชน | คิดธรรม ทำดู | วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

https://www.youtube.com/watch?v=fpy3RvQfz-E ค่ายเยาวชน | คิดธรรม ทำดู | วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เกาะติดชีวิตสงฆ์ไทยในแดนพุทธภูมิ ลิงค์วิดิโอช่อง: TIN935 พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล @พระสิทธิโชค สิทฺธิชโย (ส้มโอหวาน) ฝ่ายเผยแผ่วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย กำกับ-ตัดต่อ-รายงาน.

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

๑๐๐ ปี ปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตครบรอบ ๑๐๐ ปี "ปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล *****

PERFORMANCE

ความเอ๋ยความดี ที่นี่ยังมีอยู่ ถึงไม่บอกก็รู้ แค่ดูภาพพอเข้าใจ

"ความเอ๋ยความดี ที่นี่ยังมีอยู่ ถึงไม่บอกก็รู้ แค่ดูภาพพอเข้าใจ แม้ไม่ดีโดดเด่น แต่ที่เห็นพาสดใส แม้ไม่เคยยิ่งใหญ่ ก็่สุขใจที่ได้มอง สวดมนต์ภาวนา จิตเมตตาผุดผ่อง ตั้งสติประคอง สอดส่องทุกกิริยา พลั้งเผลอเริ่มต้นใหม่ แก้ไขพิจารณา ชีวิตมีคุณค่า ใช้ปัญญาช่วยนำทาง ทางเดินไม่เคย่ใกล้ สิ่งหวังไว้ยังไกลห่าง ขอเพียงไม่ละวาง ยังมีทางถึงเล้นชัย วันนี้ได้แค่นี้ ทำให้ดีในวันใหม่ หน้าที่ต้องใส่ใจ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ใช้ความดีต่อความดี สติมีมิใหลหลง ชีวิตไม่ยืนยง ต้องมุ่งตรงทำความดี เริ่มต้นจากจิตใจ นำไปสู่กายวจี คิดดีพูดดีทำดี จากวันนี้ชั่วนิรันดร์" ...ขออนุโมทนาบุญกับเด็ก ๆ ที่ยังไม่เหนื่อยในการสวดมนต์ ที่ยังไม่หน่ายในการเจริญจิตภาวนา ที่้ยังเพิ่มเติมชีวิตให้มีคุณค่าด้วยความดี วันนี้หรือพรุ่งนี้ ขอให้ความดีคุ้มครอง เหล่าพ่อแม่พี่น้องสุขกายสบายใจ...สาธุ ...

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก 54

สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับวัดไทยลุมพินี องค์กร Youth Eye Service (YES) มูลนิธิไทยพึ่งไทย และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “Brightness to Nepalese’s Eyes” ขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่วัดไทยลุมพินี...

“มารู้จักวัดไทยลุมพินีกัน”

วัดไทยลุมพินี ตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล จำนวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ ๘ เอเคอร์ (๒๐ ไร่เศษ) เป็นระยะเวลา ๙๙ ปี เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลอง...

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี คณะสงฆ์นานาชาติ ร่วมเจริญพุทธมนต์ ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี คณะสงฆ์นานาชาติ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา หน้าลานเสาหินอโศก สวนลุมพินีวัน(สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า เป็นประจำทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน ขออนุโมทนบุญโดยทั่วกัน ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

HOLIDAY RECIPES

แพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ ณ ดินแดนพุทธภูมิ

คณะแพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจโรคพระธรรมทูต และประชาชนทั่วไป ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล