วันพฤหัส, เมษายน 19, 2018

นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

“นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล" วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลุมพินีวัน ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน...

คณะทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลเด็ก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อน วัด Karma Samtenling

วันเสาร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ พระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล มอบหมายให้พระธรรมทูตประจำวัดไทยลุมพินี นำคณะทีมแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากโรงพยาบาลเด็ก Queen Sirikit National Institute of Child Health ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ รักษา พระสงฆ์...

นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

“นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล" วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลุมพินีวัน ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน...

พระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) มอบผ้าห่มกันหนาว

“ตามรอยพระบาทพระศาสดา ทาน​ ศีล ภาวนา ครบถ้วน” ขออนุโมทนามหากุศลพระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) พร้อมด้วยกัลยาณมิตร มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 120 ผืน แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ ที่หมู่บ้านเดราวา หมู่บ้านโกฏิฮารา และหมู่บ้านกุดาน เมืองกบิลพัสดุ์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัย ทำให้มีฤดูหนาวที่หนาวมาก โดยระยะเริ่มต้นฤดูหนาวคือเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมจะหนาวมาก ในขณะที่อำเภออื่นทางตอนเหนือจะติดลบมากกว่านั้นและมีหิมะตกด้วย ส่วนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศมีหมอกลงหนาจัด...

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาขอบคุณ นางสาวพิชญา แอดสกุล นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาขอบคุณ นางสาวพิชญา แอดสกุล นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ วันนี้ท่านมีกำหนดการเดินทางกลับ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธสถาน พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. (พระประธานในพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี) พระพุทธปฏิมาปางประสูติ บารมีธรรมทั้งหลาย จงส่งผลดลบันดาล...

น่าสนใจ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศฯ

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี คณะสงฆ์นานาชาติ ผู้แสวงบุญชาวไทย และชาวเนปาล ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดไทยลุมพินี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

ร่วมด้วยช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขของหมู่คณะ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ข้อมูล,เผยแผ่...

PERFORMANCE

เปิดงานนิทรรศการ Vesak Day 9-10 พฤษภาคม 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ Vesak Day 9-10 พฤษภาคม โดยสมาคมนักข่าวท้องถิ่นลุมพินี ณ อาคารพลังศรัทธาไทย มีพระสงฆ์ สามเณร...

พระธรรมทูตไทยถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษาพระอาจารย์วิเวกนันทะ (พระภิกษุชาวเยอรมัน) วัดปัณฑิตาราม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเกาหลี ถวายเทียนพรรษาแก่หลวงพ่อวัดจีน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพม่า มอบเทียนพรรษาแก่คณะแม่ชีน้อย วัดเมชีโคตมี
video

อุปสมบท ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ใต้พระศรีมหาโพธิ์

https://www.youtube.com/watch?v=KZKfGn3MMNU บรรพชา-อุปสมบท ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้  

โครงการผ่าตัดตา วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๔

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  วัดไทยลุมพินี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)  มูลนิธิ เพื่อนพึ่งพา และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้จัดให้บริการผ่าตัดตาต้อแก่ชาวเนปาล ซึ่งได้รับความทรมานจากปัญหาเรื่องตามาเป็นเวลานาน เป็นจำนวน ๙๙ คน ผลจากการดำเนินการทำให้ผู้ได้รับการผ่าตัดได้มองเห็นเป็นปกติ และขอบคุณในน้ำใจอันงดงามของชาวไทย ...

ภาพงานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์  เป็นงานส่วนหน้าของพระธรรมทูตไทย ที่จะนำพาบุคคล ไม่ว่าเป็นเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ ฐานะการงานใดๆ  ที่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา เดินทางมาเยี่ยม มาศึกษาดูงาน มาเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับเรา หรือเชิญเราเพื่อไปร่วมกิจกรรมของเขา   ได้ใช้โอกาสชี้ให้ได้รู้ เห็น เข้าใจในศาสนกิจของพระธรรมทูตไทย  รู้จักวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รู้จักประเทศไทย ตลอดถึงเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  อันจะทำให้เกิดสันติภาพ ความสงบสุข  และความ         เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์นานาชาติ เจ้าหน้าที่...

HOLIDAY RECIPES

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕

โครงการส่งเสริมพระไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก  ณ แดนพุทธภูมิ  ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ ๔  อุปถัมภ์โดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ,  สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย,  ชมรมโพธิคยา ๙๘๐