วันอังคาร, ธันวาคม 18, 2018

“พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ “

“พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ “ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางปุณยนุช แซ่เฮ้ง...

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธียกฉัตร ณ พระรูปสิทธัตถราชกุมาร ณ วัดราชกิยวิหาร สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธียกฉัตร ณ พระรูปสิทธัตถราชกุมาร ณ วัดราชกิยวิหาร สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต)

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่นำคณะศรัทธาสาธุชน เดินทางมากราบนมัสการสังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นประธานในพิธียกฉัตร ณ...

พิธีสรงน้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร 2560

วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล เป็นประธานสงฆ์ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมคณะสงฆ์นานาชาติ สามเณร แม่ชี อาสาสมัครนานาชาติพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเนปาล ประกอบพิธีสรงน้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานสู่นานาชาติ ...

น่าสนใจ

รัฐมนตรีฯ เข้าเยี่ยมชมวัด *****                 เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะเดินทางจาริกแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดา ได้เข้าเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินีพร้อมนมัสการพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ โดยมี นายมาริษ...

STAY CONNECTED

16,198แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศฯ

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี คณะสงฆ์นานาชาติ ผู้แสวงบุญชาวไทย และชาวเนปาล ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดไทยลุมพินี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

PERFORMANCE

รัฐมนตรีฯ เข้าเยี่ยมชมวัด *****                 เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะเดินทางจาริกแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดา ได้เข้าเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินีพร้อมนมัสการพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ โดยมี นายมาริษ...

วันอาสาฬหบูชา ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

วันอาสาฬหบูชา ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒       กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พระสงฆ์นานาชาติร่วมเจริญพระพุทธมนต์ บูชาสรรเสริญคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ณ วัดเนปาลพุทธวิหาร สถานที่ประสูติฯ สวนลุมพินี ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันเพ็ญอาสาฬหปุณณมี วันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และวันนี้ยังเรียกว่า "วันพระธรรม" อีกด้วย

พิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร.

พิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. องค์พระประธานอุโบสถวัดไทยลุมพินี  ประเทศเนปาล โดยบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ศาสนสถานคืองานเบื้องต้นที่ต้องทำ

วันที่พวกเราได้รับ คำสอนที่หลวงพ่อสมเด็จฯ  เมตตาประทานให้ในวันนั้นสุดยอดแห่งโอวาท  ทั้งความปรารถนาดีทั้งความห่วงใย  ทั้งกำลังใจ  และข้อแนะนำฝากฝัง  สมบูรณ์อย่างยิ่ง  ในเนื้อหานั้นๆ  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ถอดความลงในหนังสือในคราวต่อไป  ที่จะกล่าวในบัดนี้  ก็คือวัดไทยลุมพินีจะจัดสร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราชไว้ให้รูปแบบวัดสมบูรณ์ตามผังที่สำนักงานพระพุทธศาสนาวางแปลนไว้  โดยปรารภความเป็นสิริมงคลในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  หลวงพ่อสมเด็จของพวกเราทุกท่าน  ขยับจับงานนี้มาสองสามปีแล้วยังมีลีลาทีท่าไม่ค่อยลงเนื้อลงตัว  เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองของเนปาล  อะไรก็ไม่รู้ลมเพลมพัด  ปัดไปปัดมา  ทำให้การนัดหมายกับการที่จะลงไม้ลงมือพลอยอ่อนระโหยโรยแรงไปด้วย  มาคราวนี้มีวาระที่จะต้องจริงจังจัดการให้ลงตัวเสียที  เพราะองค์ประกอบพร้อมแล้ว  หนึ่ง โอกาสอันเป็นมงคลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  สอง ผู้เป็นทานบดี ...

พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๒

พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๒ ----- พระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจปี ๒๕๕๒ เข้ากราบนมัสการสถานที่ประสูติ ณ มายาเทวีวิหาร สวนลุมพินี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

HOLIDAY RECIPES