วันจันทร์, กรกฎาคม 23, 2018

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

“นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล" วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลุมพินีวัน ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน...

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

“นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล" วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลุมพินีวัน ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน...

น่าสนใจ

พิธีพุทธาภิเษกพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาปางประสูติ "พระเบบี้บุดด้า" ณ อุโบสถ วัดไทยลุมพินี  ประเทศเนปาล พิธีพุทธาภิเษกพระเบบี้บุดด้า โดยสามเณรชาวศากยะอธิษฐานจิต อัญเชิญเทวฤทธิ์มาสถิตในองค์พระเบบี้บุดด้า

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

วันราชกุมาร

วันราชกุมาร *****            เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร "วันราชกุมาร" ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีได้นิมนต์คณะสงฆ์นานาชาติร่วมงานและถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและในวันอันเป็นมหามงคลฤกษ์เดียวกันนี้ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีได้อ้างอิงโอกาสนี้ ทำบุญวันเข้าพรรษาและทำบุญต้อนรับสักการะพระมหาเถระ พระครูสุวัฒน์ชยาทร ซึ่งเดินทางมาจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย เข้าจำพรรษาและปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี ในปีนี้ อันจะได้เป็นขวัญกำลังใจแก่พระธรรมทูตรุ่นหลังที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี ในตอนเย็นเวลา ๑๙.๐๐...

PERFORMANCE

ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดไทยลุมพินี ๒๕๕๒

ประเพณีสงกรานต์ พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี (วีรยุทฺโธ)  ได้เป็นประธานนำคณะสงฆ์ อาสาสมัคร และคนงานชาวเนปาล  สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัว  เปลี่ยนผ้าไตรจีวร แก่พระใบฏีกาสวาสดิ์  จิตฺตปาโล  ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่สุด  และได้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ของคนไทย ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒

โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล บ.ย.ส. รุ่นที่ ๑๓,๑๔

โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล ผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๓,๑๔ ระยะเวลา วันที่ ๔-๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ปักกลดปฏิบัติธรรมถือธุดงค์ฉันในบาตร ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ***** ...

โครงการบูรณะซ่อมแซม,ทาสีพระอุโบสถใหม่ วัดไทยลุมพินี

วัดไทยลุมพินี กำลังทาสีใหม่เนื่องจากพระอุโบสถ์นั้นได้สร้างมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว สีของพระอุโบสถ์ ก็ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา   ทางวัดจึงได้ทำการบูรณะสีพระอุโบสถ์ใหม่ขึ้น เพื่อความสวยงาม สดใส ของพระอุโบสถ์ ***ประวัติโดยสังเขป*** สมเด็จพระญาณสังวร    : สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นพระประธานวางศิลาฤกษ์ ผู้ออกแบบ                 : รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  ศิลปินแห่งชาติ  ราชบัณฑิต ออกแบบตามแนวคิด    : พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ) ผู้ดำเนินการก่อสร้าง     : บริษัท ดำรงค์ ก่อสร้างวิศว จำกัด ผู้ดูแลงาน                 :...

ถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ๙๐ พรรษา

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี โดยมีนายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุล ประจำเมืองลุมพินี ร่วมพิธี ...

พิธีสรงน้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร 2560

วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล เป็นประธานสงฆ์ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมคณะสงฆ์นานาชาติ สามเณร แม่ชี อาสาสมัครนานาชาติพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเนปาล ประกอบพิธีสรงน้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานสู่นานาชาติ ...

HOLIDAY RECIPES

พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเมตตากูรูคัล

  พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเมตตากูรูคัล Opening ceremony of the New School Building ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒            พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ พระธรรมทูตวัดไทยลุมพินีเป็นประธานเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนเมตตากูรูคัล (Metta Gurukul School) โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดไทยลุมพินี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒