วันพุธ, กันยายน 27, 2017

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 จึงขออาราธนาและเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : สำนักข่าววัดไทยลุมพินี ๙๗๙ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

วัดไทยในแดนพุทธภูมิร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วัดไทยในแดนพุทธภูมิร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระเดชพระคุณพระเมธีวรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ตัวแทนพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบปัจจัยที่พุทธบริษัทชาวไทยและอินเดีย ร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ทำเนียบรัฐบาล ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ ภาพ,ข้อมูลข่าว : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery

“มารู้จักสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้ากัน”

"มารู้จักสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าด้วยกัน" ลุมพินีวัน (อักษรโรมัน: Lumbini Vana) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ...

ปรัชญา…อันว่า สุขาวดี ๑ (ปฐมเหตุ)

ปรัชญา...อันว่า สุขาวดี ๑ (ปฐมเหตุ) คนไปอินเดีย จะสุขก็สุขได้ทุกเรื่อง เรียกว่ามีอิสระจะเลือกสุขทุกข์ได้ตามใจ แต่ถ้าจะเป็นความทุกข์ ก็เห็นจะเรื่องเดียวแท้ ๆ ที่ใหญ่และใกล้ตัวที่สุด พอทุกข์ปรากฏ ขนลุกขนชันขึ้นมา คงเลือกที่เลือกทางไม่ได้ เป็นที่รู้กันโดยทั่วว่า ความทุกข์ที่เกิดจากการปวดหนักปวดเบา จะหาที่เข้าห้องน้ำเพื่อย้ายถ่ายเทออกไป ก็ยากยิ่งกว่าหาสวรรค์เสียอีก แม้แต่เราเองก็ยังต้องทนกลั้นเวทนามานักต่อนักแล้ว ยิ่งตอนที่ชายแดนมีรถติดมากยาวเหยียดเป็นกิโล ต้องนั่งเดือนร้อนทนทุกข์ เพราะหาที่ปลดทุกข์ไม่ได้นั่นเอง ในบริเวณนั้น ๆ มากด้วยร้านรวง ผู้คนอลหม่าน...

Brightness to Nepalese’s Eyes 7th

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ครั้งที่ 7 Brightness to Nepalese’s Eyes วัดไทยลุมพินี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลติลกังกา  (Tilganga Institute of Ophthalmology, Khatmandu)  จัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลผู้ยากไร้     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา...

น่าสนใจ

ศาสนสถานคืองานเบื้องต้นที่ต้องทำ

วันที่พวกเราได้รับ คำสอนที่หลวงพ่อสมเด็จฯ  เมตตาประทานให้ในวันนั้นสุดยอดแห่งโอวาท  ทั้งความปรารถนาดีทั้งความห่วงใย  ทั้งกำลังใจ  และข้อแนะนำฝากฝัง  สมบูรณ์อย่างยิ่ง  ในเนื้อหานั้นๆ  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ถอดความลงในหนังสือในคราวต่อไป  ที่จะกล่าวในบัดนี้  ก็คือวัดไทยลุมพินีจะจัดสร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราชไว้ให้รูปแบบวัดสมบูรณ์ตามผังที่สำนักงานพระพุทธศาสนาวางแปลนไว้  โดยปรารภความเป็นสิริมงคลในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  หลวงพ่อสมเด็จของพวกเราทุกท่าน  ขยับจับงานนี้มาสองสามปีแล้วยังมีลีลาทีท่าไม่ค่อยลงเนื้อลงตัว  เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองของเนปาล  อะไรก็ไม่รู้ลมเพลมพัด  ปัดไปปัดมา  ทำให้การนัดหมายกับการที่จะลงไม้ลงมือพลอยอ่อนระโหยโรยแรงไปด้วย  มาคราวนี้มีวาระที่จะต้องจริงจังจัดการให้ลงตัวเสียที  เพราะองค์ประกอบพร้อมแล้ว  หนึ่ง โอกาสอันเป็นมงคลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  สอง ผู้เป็นทานบดี ...

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

วัดมนังค์ สมาธ เนปาล

วัดมนังค์ สมาธิ  เนปาล Manang Samaj  เป็นวัดคณะสงฆ์ชาวเนปาลซึ่งเดินทางมาจากธิเบต  ฝ่ายมหายาน  ได้รับการอุปถัมภ์จากชาวพุทธเนปาล

PERFORMANCE

พระธรรมทูตรุ่น ๒

สถาบัน โพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และชมรมโพธิคยา ๙๘๐ จัดโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ วันที่ ๒๕-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ...

METTA GURUKUL SCHOOL

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี แจกอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชาวเนปาล METTA GURUKUL SCHOOL จำนวน ๗๐๐ ชุด ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน  

นางสาวเนปาล เยี่ยมวัดไทยลุมพินี

Miss Sadichha Shresta  Miss Nepal 2010  เดินทางมาเยี่ยมวัดไทยลุมพินี  โดยมีพระมหาสุพจน์  กิตฺติวณฺโณ  ป.ธ.๙  และ พณฯ มาริษ  เสงี่ยมพงษ์  เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี ...

พุทธยันตี 2017 ณ สวนลุมพินีวัน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมด้วยคณะสงฆ์นานาชาติ แม่ชี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา เสร็จพิธี เวลา 08.00 น. คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท และมหายาน พร้อมด้วย แม่ชี และประชนชาวเนปาล จัดตั้งขบวนแห่พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร (ปางประสูติ) ณ...

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ *********** ...

HOLIDAY RECIPES

กฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พระมงคลเทพมุนี  หลวงพ่อวัดปากน้ำ (สด จนฺทสรเถร) คณะมงคลยาตรา  เภสัชกรหญิง อรสา  อารยพัฒน์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยลุมพินี  วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล วันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ...