วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2017

วันตักบาตรเทโวโรหณะ วัดไทยลุมพินี 2560

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ออกรับบิณฑบาต ในวันตักบาตรเทโวโรหณะ หน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 จึงขออาราธนาและเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : สำนักข่าววัดไทยลุมพินี ๙๗๙ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

น้ำใจไทยมอบชีวิตใหม่ ผู้ยากไร้ชาวเนปาล

"น้ำใจไทยมอบชีวิตใหม่ ผู้ยากไร้ชาวเนปาล" ปิดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกฟรี แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล ประจำปี ๒๕๖๐ วัดไทยลุมพินี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลตาติลกังกา กาฐมาณฑุ มูลนิธิลุมพินีสุวรรณภูมิเนปาล ได้จัดโครงการ “Brightness to Nepalese’s Eyes” ขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐...

วันตักบาตรเทโวโรหณะ วัดไทยลุมพินี 2560

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ออกรับบิณฑบาต ในวันตักบาตรเทโวโรหณะ หน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...

รัฐมนตรีฯ เข้าเยี่ยมชมวัด *****                 เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะเดินทางจาริกแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดา ได้เข้าเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินีพร้อมนมัสการพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ โดยมี นายมาริษ...

น่าสนใจ

พิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร.

พิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. องค์พระประธานอุโบสถวัดไทยลุมพินี  ประเทศเนปาล โดยบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

มอบความอบอุ่น จากคนไทยใจบุญ

พระธรรมทูตไทย วัดไทยลุมพินี และอาสาสมัคร เป็นตัวแทนชาวพุทธไทย มอบผ้าห่มกันหนาว ให้ความอบอุ่นแก่คนชรา เด็กนักเรียน และผู้ยากไร้ชาวเนปาล ...

PERFORMANCE

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประกอบพิธีสรงน้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประกอบพิธีสรงน้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ณ แดนประสูติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาล "สงกรานต์" เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานสู่นานาชาติ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานสงฆ์ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมคณะสงฆ์,สามเณร,แม่ชีและอาสาสมัครนานาชาติและคนงานท้องถิ่นของวัด ร่วมพิธีสรงน้ำ ณ ด้านหน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙        

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย คุณพ่อ สส.สมพล เกยุราพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณพ่อ สส.สมพล เกยุราพันธุ์ และสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย พล.เอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์  อัญเชิญมาทอดถวาย ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ************** ...

พิธีฉลองราวัลเสาเสมาธรรมจักร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ขอแสดงความยินดีในธรรม ราวัลเสาเสมาธรรมจักร  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก พระครูนิโครธบุญญากร, พระมหาสาญัณ มหาคัมภีโร, พระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ คุณชื่นจิตต์ กุลมงคล,คุณวาสินี ธรรมปัญญา วันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕

วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ โดยได้นิมนต์สามเณรชาวเนปาลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

HOLIDAY RECIPES

อุปสมบท ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ใต้พระศรีมหาโพธิ์

https://www.youtube.com/watch?v=KZKfGn3MMNU บรรพชา-อุปสมบท ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้