วันเสาร์, พฤศจิกายน 18, 2017

วันตักบาตรเทโวโรหณะ วัดไทยลุมพินี 2560

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ออกรับบิณฑบาต ในวันตักบาตรเทโวโรหณะ หน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 จึงขออาราธนาและเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : สำนักข่าววัดไทยลุมพินี ๙๗๙ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

วันตักบาตรเทโวโรหณะ วัดไทยลุมพินี 2560

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ออกรับบิณฑบาต ในวันตักบาตรเทโวโรหณะ หน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ปวารณาออกพรรษา 2560

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ สวดมนต์ ให้โอวาทและนำพระสงฆ์วัดไทยลุมพินีปวารณาออกพรรษา ในวันออกพรรษา วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ภายในศาลารับเสด็จวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal...

ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยานำทีมแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา เดินทางมาตรวจสุขภาพพระสงฆ์วัดไทยลุมพินี และเวลา ๑๕.๐๐ น. ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา ออกตรวจสุขภาพแม่ชีลามะ วัดแคนาดา วัดนานาชาติ โดยมีนางสาวพิชญา แอดสกุล นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี ให้การดูแล ...

น่าสนใจ

กฐินสามัคคี วัดไทยนิโครธาราม 2559

ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พระเดชพระคุณพระครูนิโครธบุญญากร เจ้าอาวาสวัดไทยนิโครธาราม พร้อมคณะ นายธิวา ถ้ำจันทร์ ประธานอัญเชิญผ้ากฐินสามัคคีจากประเทศไทย ทอดถวายแด่พระสงฆ์ไทย ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส และรับของที่ระลึก ณ วัดไทยนิโครธาราม...

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

วันอาสาฬหบูชา ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

วันอาสาฬหบูชา ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒       กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พระสงฆ์นานาชาติร่วมเจริญพระพุทธมนต์ บูชาสรรเสริญคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ณ วัดเนปาลพุทธวิหาร สถานที่ประสูติฯ สวนลุมพินี ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันเพ็ญอาสาฬหปุณณมี วันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และวันนี้ยังเรียกว่า "วันพระธรรม" อีกด้วย

ศาสนกิจประจำวัน

PERFORMANCE

“นำพระพุทธศาสนาคืนถิ่น กับพระธรรมทูตไทย”

"นำพระพุทธศาสนาคืนถิ่น กับพระธรรมทูตไทย" คณะสงฆ์ไทยวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ นำเด็กๆ ชาวเนปาล ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา โดยการอุปถัมภ์ดูแลจากพระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน     ภาพ,ข้อมูลข่าว : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery รายงานข่าว : สำนักข่าววัดไทยลุมพินี ๙๗๙  ...

“คล้ายบาตร”

"คล้ายบาตร" เมื่อเวลา 13.20 น. ได้ขุดพบวัตถุดินเผาคล้ายบาตร และเวลา 11.40 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2559 ในวันเดียวกัน คนงานของวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์, เนปาล ได้ขุดพบ แผ่นอิฐโบราณ ภายในบริเวณพื้นที่ขุดเป็นบริเวณที่จะสร้างกุฏิสงฆ์ ทั้งนี้ยังพบซากเครื่องปั้นดินเผาในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบริเวณสร้างวัดแห่งนี้อาจเป็นเขตพระราชวังกบิลพัสดุ์มาก่อน ทางวัดจึงได้เก็บรักษาไว้กับ ของโบราณชิ้นอื่นๆ ที่มีการขุดพบก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นหลักฐานการเรียนรู้แก่ผู้มาเยื่อน เรื่องราวกบิลพัสดุ์นั้น เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน...

คุณหญิงสุดารัตน์นำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเยี่ยมชมสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นำคณะสื่อมวลชนไทยและคณะพุทธศาสนิกชน สู่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อชมสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า  ได้แก่ วิหารมายาเทวี สระโบกขรณี เสาหินอโศก ลานปฏิบัติธรรม ฯลฯ

พุทธยันตี 2017 ณ สวนลุมพินีวัน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมด้วยคณะสงฆ์นานาชาติ แม่ชี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา เสร็จพิธี เวลา 08.00 น. คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท และมหายาน พร้อมด้วย แม่ชี และประชนชาวเนปาล จัดตั้งขบวนแห่พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร (ปางประสูติ) ณ...

พระธรรมทูตรุ่น ๑๙

 โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ๑๙ ศึกษาและปฎิบัติจากแหล่งเรียนรู้ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย - เนปาล  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

HOLIDAY RECIPES

พระธรรมทูตรุ่น ๒

สถาบัน โพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และชมรมโพธิคยา ๙๘๐ จัดโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ วันที่ ๒๕-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ...