วันอาทิตย์, พฤษภาคม 27, 2018

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

“นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล" วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลุมพินีวัน ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน...

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

“นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล" วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลุมพินีวัน ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน...

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมทำพิธีสามีจิกรรมถวายสักการะ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ร่วมทำพิธีสามีจิกรรมถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล

น่าสนใจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดีกรมการศาสนา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความอาลัย รัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ให้การต้อนรับ ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ท่านพีรพน พิสณุพงศ์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์...

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

ความเอ๋ยความดี ที่นี่ยังมีอยู่ ถึงไม่บอกก็รู้ แค่ดูภาพพอเข้าใจ

"ความเอ๋ยความดี ที่นี่ยังมีอยู่ ถึงไม่บอกก็รู้ แค่ดูภาพพอเข้าใจ แม้ไม่ดีโดดเด่น แต่ที่เห็นพาสดใส แม้ไม่เคยยิ่งใหญ่ ก็่สุขใจที่ได้มอง สวดมนต์ภาวนา จิตเมตตาผุดผ่อง ตั้งสติประคอง สอดส่องทุกกิริยา พลั้งเผลอเริ่มต้นใหม่ แก้ไขพิจารณา ชีวิตมีคุณค่า ใช้ปัญญาช่วยนำทาง ทางเดินไม่เคย่ใกล้ สิ่งหวังไว้ยังไกลห่าง ขอเพียงไม่ละวาง ยังมีทางถึงเล้นชัย วันนี้ได้แค่นี้ ทำให้ดีในวันใหม่ หน้าที่ต้องใส่ใจ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ใช้ความดีต่อความดี สติมีมิใหลหลง ชีวิตไม่ยืนยง ต้องมุ่งตรงทำความดี เริ่มต้นจากจิตใจ นำไปสู่กายวจี คิดดีพูดดีทำดี จากวันนี้ชั่วนิรันดร์" ...ขออนุโมทนาบุญกับเด็ก ๆ ที่ยังไม่เหนื่อยในการสวดมนต์ ที่ยังไม่หน่ายในการเจริญจิตภาวนา ที่้ยังเพิ่มเติมชีวิตให้มีคุณค่าด้วยความดี วันนี้หรือพรุ่งนี้ ขอให้ความดีคุ้มครอง เหล่าพ่อแม่พี่น้องสุขกายสบายใจ...สาธุ ...

PERFORMANCE

นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

“นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล" วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลุมพินีวัน ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน...

ร่วมด้วยช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขของหมู่คณะ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ข้อมูล,เผยแผ่...

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมทำพิธีสามีจิกรรมถวายสักการะ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ร่วมทำพิธีสามีจิกรรมถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล

คณะสามเณร บรรพชาในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ เจริญสติภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสามเณร บรรพชาในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ จำนวน ๙๔ รูป ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาสวดมนต์วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ภาพงานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์  เป็นงานส่วนหน้าของพระธรรมทูตไทย ที่จะนำพาบุคคล ไม่ว่าเป็นเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ ฐานะการงานใดๆ  ที่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา เดินทางมาเยี่ยม มาศึกษาดูงาน มาเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับเรา หรือเชิญเราเพื่อไปร่วมกิจกรรมของเขา   ได้ใช้โอกาสชี้ให้ได้รู้ เห็น เข้าใจในศาสนกิจของพระธรรมทูตไทย  รู้จักวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รู้จักประเทศไทย ตลอดถึงเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  อันจะทำให้เกิดสันติภาพ ความสงบสุข  และความ         เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์นานาชาติ เจ้าหน้าที่...

HOLIDAY RECIPES

คุณสุวิชา หิรัญพฤกษ์ ทำบุญอายุสมงคล ณ ดินแดนพระพุทธภูมิ

  ทำบุญอายุสมงคล ณ ดินแดนพระพุทธภูมิ *****           คุณสุวิชา  หิรัญพฤกษ์  ตั้งจิตตั้งใจเดินทางมายังดินแดนพุทธภูมิ เพื่อทำบุญอายุสมงคลครบรอบ ๖๐ ปี ณ สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า