วันพฤหัส, ตุลาคม 18, 2018

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration

พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี Buddha jayanti Celebration พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

พระธรรมทูตไทย และกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน มอบพระพุทธรูปจำนวน 66 องค์

พระธรรมทูตไทย และกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน มอบพระพุทธรูปจำนวน 66 องค์ วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. 

พระนวกโพธิบิณฑบาตโปรดชาวเมืองนครกบิลพัสดุ์

พระนวกโพธิในโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา #บิณฑบาตโปรดชาวเมืองนครกบิลพัสดุ์ “จากวัด เข้าเวียน ฉันวัง สังวร” เช้าวันนี้ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.00...

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

น่าสนใจ

เปิดงานนิทรรศการ Vesak Day 9-10 พฤษภาคม 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ Vesak Day 9-10 พฤษภาคม โดยสมาคมนักข่าวท้องถิ่นลุมพินี ณ อาคารพลังศรัทธาไทย มีพระสงฆ์ สามเณร...

STAY CONNECTED

15,786แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ *****      ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล  

PERFORMANCE

ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ โดยมีพระสงฆ์ ๒๔ รูป ร่วมฟังพระปาฎิโมกข์ ภายในพลับพลารับเสด็จ วัดไทยลุมพินี เนปาล ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai...

ปฏิมากรรมนำพุทธศาสนา

ปฏิมากรรม นำพุทธศาสนา สู่เนปาล เพื่อประดิษฐานตามศาสนสถาน ในบริเวณกบิลพัสดุ์-เทวทหะ               เนปาลเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาก่อน ปัจจุบันถูกศาสนาอื่นรุกราน และบดบังไปบ้างเท่านั้นเอง คนท้องถิ่นยังใฝ่แสวงหาสันติธรรม ซึ่งเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้แล้ว พระพุทธศาสนาในความรู้สึกของชาวเนปาลแล้ว ถือว่าเป็นศาสนาที่มีจุดเริ่มต้นจากลุมพินี ซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของพระพุทธเจ้า ชาวบ้านยังเสาะแสวงหา พุทธศาสนาที่นับถือตามหมู่บ้าน ตามเรือน ที่อาศัย ของตน จึงมีจำนวนชาวพุทธเพิ่มขึ้นทุกปีๆ จากที่ได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ ให้ศีลให้พร บวชลูก โกนจุกหลาน หรืองานประเพณี ที่มีการชุมนุม จะมีภาพพระพุทธเจ้า หรือพระองค์น้อยๆ...

ริชาร์ด เกียร์ รับพรปีใหม่ ๒๕๕๓

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ Happy New Year 2010 ***** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศเนปาล และนายริชาร์ด ทิฟฟานี เกียร์ เข้ารับพรปีใหม่

มอบความอบอุ่น จากคนไทยใจบุญ

พระธรรมทูตไทย วัดไทยลุมพินี และอาสาสมัคร เป็นตัวแทนชาวพุทธไทย มอบผ้าห่มกันหนาว ให้ความอบอุ่นแก่คนชรา เด็กนักเรียน และผู้ยากไร้ชาวเนปาล ...

นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาขอบคุณ นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันนี้ท่านมีกำหนดการเดินทางกลับ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธสถาน พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. (พระประธานในพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี) พระพุทธปฏิมาปางประสูติ บารมีธรรมทั้งหลาย จงส่งผลดลบันดาล...

HOLIDAY RECIPES

พิธีฉลองราวัลเสาเสมาธรรมจักร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ขอแสดงความยินดีในธรรม ราวัลเสาเสมาธรรมจักร  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก พระครูนิโครธบุญญากร, พระมหาสาญัณ มหาคัมภีโร, พระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ คุณชื่นจิตต์ กุลมงคล,คุณวาสินี ธรรมปัญญา วันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ...