๑๐๐ ปี ปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตครบรอบ ๑๐๐ ปี "ปิยมหาราช"

0
894

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคตครบรอบ ๑๐๐ ปี ปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล
*****

พระมหาจำลอง สุเมธโส พระธรรมทูต จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระมหาจำลอง สุเมธโส พระธรรมทูต จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
จุดเทียนหน้าเครื่องตั้งพระบรมฉายาทิสลักษณ์
จุดเทียนหน้าเครื่องตั้งพระบรมฉายาทิสลักษณ์
สวดพระพุทธมนต์
สวดพระพุทธมนต์

Facebook Comments