พิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

0
1110

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร
*****

คณะ สงฆ์วัดไทยลุมพินีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เนื่องในมงคลวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๒

4587577423132

6125189437535 5165368538779 5185583917584
7444294642653 7535598185953 63329423532711 91926945519310

Facebook Comments