วันอาสาฬหบูชา ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

0
839

วันอาสาฬหบูชา
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

      กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พระสงฆ์นานาชาติร่วมเจริญพระพุทธมนต์ บูชาสรรเสริญคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ณ วัดเนปาลพุทธวิหาร สถานที่ประสูติฯ สวนลุมพินี ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันเพ็ญอาสาฬหปุณณมี วันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และวันนี้ยังเรียกว่า “วันพระธรรม” อีกด้วย

1932249342572 1973273216876 2226453884123 2662392682847 6962184497971 8554798945674 21739278152910 34214852522311

Facebook Comments