พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเมตตากูรูคัล

0
1452

 

พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเมตตากูรูคัล
Opening ceremony of the New School Building
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

           พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ พระธรรมทูตวัดไทยลุมพินีเป็นประธานเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนเมตตากูรูคัล (Metta Gurukul School) โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดไทยลุมพินี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

9391745241948 9842923122431 3777129739461 2376494544482

Facebook Comments