เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี เป็นประธานถวายเทียนพรรษา แก่คณะสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๑๗ วัด ในเขตพุทธสถานสวนลุมพินีวัน โดยมีนายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทยประจำเมืองลุมพินี ร่วมพิธี ณ ลานหน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล

ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน
ข้อมูลข่าว,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Facebook Comments