วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประธานในพิธี โดยนิมนต์พระสงฆ์นานาชาติ ๑๐ ชาติ จำนวน ๑๕๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ ลานหน้าเสาหินพระเจ้าอโศก ชาตสถานอุทยานลุมพินีวันสถานที่ประสูติ

ข้อมูล,ภาพ,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Facebook Comments