วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยานำทีมแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา เดินทางมาตรวจสุขภาพพระสงฆ์วัดไทยลุมพินี และเวลา ๑๕.๐๐ น. ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา ออกตรวจสุขภาพแม่ชีลามะ วัดแคนาดา วัดนานาชาติ โดยมีนางสาวพิชญา แอดสกุล นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี ให้การดูแล


ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

Facebook Comments