วันจันทร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น.
พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์ไทย สามเณรในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ อุบาสกอุบาสิกา และผู้แสวงบุญชาวไทย ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลารับเสด็จวัดไทยลุมพินี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

 

14606355_1062297083891961_7289446094563933353_n 14713720_1062297103891959_6175468968391157277_n 14705875_1062297133891956_5935155068222072012_n 14670826_1062297217225281_4303532579645639273_n 14713762_1062297240558612_7535036827654372141_n

Facebook Comments