วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น . พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานรูปเหมือนพระเหี่ยนจัง ณ วัดจีนซงฮั้ว ลุมพินี

ประวัติโดยย่อ

เหี้ยนจัง หรือสำเนียงกลางว่า เสวียนจั้ง หรือที่รู้จักในนิยายไซอิ๋วว่า ถังซัมจั๋ง เป็นพระภิกษุที่บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่เยาว์ แต่ยังมีสิ่งที่ค้างอยู่ในใจ คือการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ณ ชมพูทวีป พระถังซัมจั๋ง ได้ศึกษาพระธรรมในอินเดีย ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา นานถึง ๑๗ ปี รวมระยะเวลาไปกลับทั้งสิ้น ๑๙ ปี เป็นระยะทางกว่า ๕ หมื่นลี้ พระถังซัมจั๋ง เดินทางกลับจีนพร้อมทั้งนำพระไตรปิฎกฉบับภาษาสันสกฤตกลับมาด้วย โดยขากลับของการเดินทางท่านมีชื่อเสียงเป็นพระนักเทศน์ ปฏิบัติ ทรงความรู้ อันดับต้นในอินเดียและมีฐานะเป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนาลันทาในอินเดีย ท่านเดินทางถึงเมืองหลวงของจีนคือ เมืองฉางอาน มีการเตรียมการต้อนรับจากชาวเมืองกับทางการ ในกำหนดการ วันที่ ๒๔ เดือน ๑ ปี พ.ศ. ๑๑๘๘ ในสมัย พระเจ้าถังไท่จง พระองค์ทรงเป็นปราชญ์ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงทรงอุปถัมภ์การแปลพระไตรปิฎก จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีน และ พระเจ้าถังไท่จงได้ทรงอาราธนาพระถังซัมจั๋งให้เขียนบันทึกการเดินทางไปอินเดีย จึงปรากฏหนังสือเรื่อง ต้าถังซีวีจี้ ในรัชกาลต่อมาพระเจ้าถังเกาจง พระองค์ทรงรับอุปถัมภ์งานแปลพระไตรปิฎกต่อ พระถังซัมจั๋งดำเนินงานต่อไปจนมรณภาพในปี พ.ศ. ๑๒๐๗

ข้อมูลโดย : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

Xuanzang_w

IMG_4165

IMG_4162

IMG_4163

IMG_4169

IMG_4168

IMG_4160

IMG_4161

Facebook Comments