วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่มายาเทวีวิหาร อุทยานสวนลุมพินีวัน พุทธอุทยานประวัติศาสตร์ของโลก พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศ อินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ ที่ปรึกษาหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระธรรมวิทยานำบรรยาย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๑๒๐ รูป/คน กราบสักการะ ทำวัตรสวดมนต์เช้า เจริญพระพุทธมนต์บทพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา เวียนประทักษิณภายในมายาเทวีวิหาร ณ สถานที่ปฐพีรับรองพระบาทพระมหาบรุษ โอกาสที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในแดนพุทธภูมิ และนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าน้อย) ตอนประสูติหันหน้าไปทางทิศเหนือ เสด็จพระดำเนิน ๗ ก้าว และกล่าววาจาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกพร้อมกับชี้มือขึ้นฟ้าและลงดินเพื่อเป็นเครื่องหมายว่า
ชี้มือขวาขึ้นฟ้า กล่าวว่าเราจะเป็นผู้เลิศ ผู้ประเสริฐ ผู้เจริญที่สุดในโลก
ชี้มือซ้ายลงพื้น กล่าวว่า การเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้าย ต่อไปเราจะไม่เกิดอีก
ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ชีวิตคนทั่วไป บอกได้ว่าธรรมของพระพุทธองค์อยู่เหนือความชั่วทุกชนิด เมื่อเราทำความดีตลอดเจ็ดวันจะเป็นวันที่เจริญก้าวหน้า เดินหน้าไปด้วยความสุข เหมือนพระองค์เดินได้เจ็ดก้าว และการที่เราเกิดมาแล้วนั้นสามารถทำให้ชีวิตมีให้เจริญรุ่งเรืองได้ (ชีวิตมีขึ้น) และสามารถทำชีวิตของเราให้ล่มจมได้ (ชีวิตมีลง) แต่ทุกคนสามารถดำรงมั่นคงอยู่ได้ด้วยขาสองข้าง คือบุญเก่าและบุญใหม่ที่ได้ร่วมสร้างมา และจุดยืน คือ
ยืนยัน…ที่จะทำความดี
ยืนหยัด…ในการทำความดี
ยืนยง…ทำความดีให้ถาวร
ยืนยาว…ทำความดีให้อยู่กับตัวตลอดไป คือ ทำดีให้ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกคน และติดตามความดี และรักษาความดีเอาไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม แล้วเมื่อนั้นทุกคนจะได้แต่สิ่งที่ดีตลอดชีวิต
เมือง…พุทธอุทยานลุมพินี
เมือง…มายาเทวีวิหาร
เมือง…พระมหาบรุษประสูติกาล
เมือง…ปาฏิหารย์ ๗ ก้าวบาทเดินจร
เมือง…เปล่งอาสภิวาจา
เมือง…เสาศิลาอโศกนุสรณ์
เมือง…เสด็จนิวัติพระนคร
เมือง…เวชสันดรบำเพ็ญบารมีทาน
เมือง…เย็นกาย-ใจใต้ร่มโพธิ์ศรี
เมือง…โบขรณีสุขเกษมศานติ์
เมือง…มรดกโลกจักรวาร
เมือง…ภาพโบราณล้ำค่าคู่บุรินทร์
เมือง…ราชกุมารบารมีล้ำ
เมือง…หัตถกรรมงานศาสตร์-ศิลป์
เมือง…เมือง EVEREST สุดยอดศิขรินทร์
เมือง…น้อมจินต์กราบที่ประสูติพระพุทธองค์ฯ
ภาพข่าว. : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

IMG_4133

IMG_4120

IMG_4121

IMG_4122

IMG_4126

IMG_4125

IMG_4124

IMG_4123

IMG_4127

IMG_4128

IMG_4129

IMG_4119

IMG_4132

IMG_4130

IMG_4131

Facebook Comments