วันศุกร์, ตุลาคม 20, 2017

วันตักบาตรเทโวโรหณะ วัดไทยลุมพินี 2560

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ออกรับบิณฑบาต ในวันตักบาตรเทโวโรหณะ หน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 จึงขออาราธนาและเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : สำนักข่าววัดไทยลุมพินี ๙๗๙ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

วันตักบาตรเทโวโรหณะ วัดไทยลุมพินี 2560

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ออกรับบิณฑบาต ในวันตักบาตรเทโวโรหณะ หน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ปวารณาออกพรรษา 2560

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ สวดมนต์ ให้โอวาทและนำพระสงฆ์วัดไทยลุมพินีปวารณาออกพรรษา ในวันออกพรรษา วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ภายในศาลารับเสด็จวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal...

พิธีพุทธาภิเษกพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาปางประสูติ "พระเบบี้บุดด้า" ณ อุโบสถ วัดไทยลุมพินี  ประเทศเนปาล พิธีพุทธาภิเษกพระเบบี้บุดด้า โดยสามเณรชาวศากยะอธิษฐานจิต อัญเชิญเทวฤทธิ์มาสถิตในองค์พระเบบี้บุดด้า

น่าสนใจ

พระศรีโพธิวิเทศเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในแดนพุทธภูมิ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙ ) ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรม ทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย...

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

๙๗ ชันษา ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

แด่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลวโรกาศคล้ายวันประสูติ ครบ ๙๗ พรรษา ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

คุณหมอไทยใจดี

PERFORMANCE

ด.ช.ภวัต พิรุณจิตต์ บรรพชาเป็นสามเณรในช่วงปิดภาคเรียน ณ ลุมพินีวันชาตสถาน

พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ภายใต้การกำกับดูแลของพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานขลิบผมนาค ด.ช.ภวัต พิรุณจิตต์ ลูกชายคุณวิชา พิรุณจิตต์ นายสถานี บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ประจำกรุงกาฐมาณฑุ บรรพชาเป็นสามเณรในช่วงปิดภาคเรียน ณ ลุมพินีวันชาตสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน   สำนักงานข่าววัดไทยลุมพินี...

มอบเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๓

มอบเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๓ *****           พระธรรมทูตไทย ณ วัดไทยลุมพินี ปฏิบัติศาสนกิจตามโครง สร้างการปฏิบัติศาสนกิจ หนึ่งในด้านงานศาสนสัมพันธ์ คือมอบเทียนพรรษาแก่วัดนานาชาติ ภายในบริเวณอุทยานลุมพินีวัน ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสานเผยแผ่วัฒนธรรมไทยอันดีงามและเชื่อมสัมพันธ ไมตรีเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกิจการงานพระศาสนาระดับนานาชาติสืบไป ในปีนี้ได้เดินทางเข้าถวายเทียนพรรษา ณ วัดนานาชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น ...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่เมือง ภักตะปุร์ (Bhaktapur)

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี นำโดยพระมหาสุพจน์  กิตฺติวณฺโณ พร้อมคณะพระธรรมทูตไทยและคณะสงฆ์เนปาลประกอบด้วย              ๑. พระครูพิศาลธรรมโสภณ ๒. พระครูปทุมธีรากร              ๓. พระภิกษุนิโครธ      พร้อมจิตอาสาชาวเนปาลและนักเรียนโรงเรียน Everest English school มาช่วยในการแพ็คของแจกผู้ประสบภัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่เมือง...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ *****      ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล  

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ปวารณาออกพรรษา 2560

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ สวดมนต์ ให้โอวาทและนำพระสงฆ์วัดไทยลุมพินีปวารณาออกพรรษา ในวันออกพรรษา วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ภายในศาลารับเสด็จวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal...

HOLIDAY RECIPES

งานเขียน

งานเขียนของ พระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ***** หนึ่งเล่มหนังสือดี เหมือนมีเพื่อนชี้นับร้อยพัน อยากอ่านเรื่องราวแบบเต็มอิ่ม พร้อมภาพประกอบสวยๆ สามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล หรือ มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย 373/4-5 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา แยก 7) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 02-1844539-41 ข้อมูลหนังสือ ใน เล่ม มีรายละเอียดเกี่ยวกับพุธสถาน คือสถานที่พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพาน...