วันอาทิตย์, สิงหาคม 20, 2017

วัดไทยในแดนพุทธภูมิร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วัดไทยในแดนพุทธภูมิร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระเดชพระคุณพระเมธีวรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ตัวแทนพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบปัจจัยที่พุทธบริษัทชาวไทยและอินเดีย ร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ทำเนียบรัฐบาล ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ ภาพ,ข้อมูลข่าว : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery

นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาขอบคุณ นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันนี้ท่านมีกำหนดการเดินทางกลับ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธสถาน พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. (พระประธานในพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี) พระพุทธปฏิมาปางประสูติ บารมีธรรมทั้งหลาย จงส่งผลดลบันดาล...

ร่วมด้วยช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขของหมู่คณะ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ข้อมูล,เผยแผ่...

ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ โดยมีพระสงฆ์ ๒๔ รูป ร่วมฟังพระปาฎิโมกข์ ภายในพลับพลารับเสด็จ วัดไทยลุมพินี เนปาล ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai...

พิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร.

พิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. องค์พระประธานอุโบสถวัดไทยลุมพินี  ประเทศเนปาล โดยบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

น่าสนใจ

เปิดงานนิทรรศการ Vesak Day 9-10 พฤษภาคม 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ Vesak Day 9-10 พฤษภาคม โดยสมาคมนักข่าวท้องถิ่นลุมพินี ณ อาคารพลังศรัทธาไทย มีพระสงฆ์ สามเณร...

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “สงกรานต์” กับวัดไทยลุมพินี

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ๑๓ เมษายน พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ได้นิมนต์พระสงฆ์,สามเณร,แม่ชี วัดนานาชาติ ร่วมฉันภัตตาหารเพล จิตอาสาวัดต่างๆ ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมทั้งสรงน้ำพระ อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยมาช้านาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ...

PERFORMANCE

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล

"ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล" บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาล และพัฒนาวัดไทยลุมพินี ร่วมหล่อหลอมหัวใจไทยทั้งชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และ ๖๐ ปีราชาภิเษก ______________________________________ แผนงานการปรับปรุงทางเดิน ลานปฏิบัติธรรมและการก่อสร้างอาคารบริการ การปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าบริเวณ "สวนอันศักดิ์สิทธิ์" (SACRED GARDEN) ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งนี้นับว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวไทย เพราะการที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์บริเวณสถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีสถานนั้น...

พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเมตตากูรูคัล

  พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเมตตากูรูคัล Opening ceremony of the New School Building ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒            พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ พระธรรมทูตวัดไทยลุมพินีเป็นประธานเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนเมตตากูรูคัล (Metta Gurukul School) โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดไทยลุมพินี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ลงแขกของแท้และดั้งเดิม

นี่คือการลงแขกของแท้และดั้งเดิม ก่อนเรียนหนังสือเช้าวันนี้เด็ก ๆ ช่วยปักต้นกล้าข้าวเหนียวนาปัง ที่วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ สังเกตดูแล้วน่าจะชอบมากกว่าการเรียนหนังสือด้วยมีแต่มืออาชีพทั้งนั้นแป๊บเดียวเสร็จ ขึ้นจากนาเลอะบ้างนิดหน่อยก็เรียนหนังสือต่อ จึงทำให้คิดไปไกลว่าบางครั้งความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่า "อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร" แม้บางทีต้องเหหนื่อยบ้างล้าบ้างก็มีความสุขได้นั่นเพราะ เราพอใจ ชอบใจ เต็มใจทำสิ่งนั้น ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

วัดมนังค์ สมาธ เนปาล

วัดมนังค์ สมาธิ  เนปาล Manang Samaj  เป็นวัดคณะสงฆ์ชาวเนปาลซึ่งเดินทางมาจากธิเบต  ฝ่ายมหายาน  ได้รับการอุปถัมภ์จากชาวพุทธเนปาล

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “สงกรานต์” กับวัดไทยลุมพินี

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ๑๓ เมษายน พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ได้นิมนต์พระสงฆ์,สามเณร,แม่ชี วัดนานาชาติ ร่วมฉันภัตตาหารเพล จิตอาสาวัดต่างๆ ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมทั้งสรงน้ำพระ อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยมาช้านาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ...

HOLIDAY RECIPES

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557 วัดไทยลุมพินี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ พุทธบริษัทผู้จาริกแสวงบุญชาวไทย และเนปาล ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพร และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “วันพ่อแห่งชาติ” ณ วัดไทยลุมพินี...