พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ให้การต้อนรับ
โครงการ บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ ณ แดนพุทธภูมิ
ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

5243484324272 2546586984754 38916368124311 5397368611875 8129991436334 1857126745291 1798567147819 5882842694145 2674822213334 7214552994524 81646111388711 2292834612516 1748626487544 1673353574852 14966587659582

Facebook Comments