วัดไทยลุมพินี ร่วมกับมูลนิธิวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์เนปาล  จัดโครงการบรรพชาสามเณรชาวเนปาล จำนวน ๑,๑๑๒ รูป ณ ชาตสถาน อุทยานลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา  โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวเนปาลและชาวไทยมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น และปลื้มปีติในมหากุศลอย่างหาประมาณมิได้

พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ขบวนอัญเชิญผ้าไตร อัฏฐบริขาร และเครื่องสักการะ รอบอุทยานลุมพินี
ขบวนอัญเชิญผ้าไตร อัฏฐบริขาร และเครื่องสักการะ รอบอุทยานลุมพินี

2464746653415

ขบวนอัญเชิญผ้าไตรจีวร อัฏฐบริขาร อันสุดตระการตา
ขบวนอัญเชิญผ้าไตรจีวร อัฏฐบริขาร อันสุดตระการตา

8782478491199 3293948657977 5682746375974 8386236978425

นาคในชุดขาวบริสุทธิ์ ทำพิธีขอบรรพชาเป็นสามเณร ณ สถานที่ประสูติขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้า
นาคในชุดขาวบริสุทธิ์ ทำพิธีขอบรรพชาเป็นสามเณร ณ สถานที่ประสูติขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้า
นาคเข้ารับการคล้องอังสะจากพระสงฆ์
นาคเข้ารับการคล้องอังสะจากพระสงฆ์

8813685893292

พุทธบริษัทน้อมถวายบาตรและบริขารแก่สามเณรหน่อเนื้อศากยบุตร
พุทธบริษัทน้อมถวายบาตรและบริขารแก่สามเณรหน่อเนื้อศากยบุตร
พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ถวายบาตรและบริขารแก่ตัวแทนสามเณร
พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ถวายบาตรและบริขารแก่ตัวแทนสามเณร

7829931488219 3434222211374

เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็นธงชัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานแก่พุทธบุตร
เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็นธงชัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานแก่พุทธบุตร
พระธรรมกิตติวงศ์ พระราชรัตนรังษี พระภาวนาวิริยคุณ ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับสามเณร ณ เบื้องหน้าเสาหินอโศกนุสรณ์
พระธรรมกิตติวงศ์ พระราชรัตนรังษี พระภาวนาวิริยคุณ ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับสามเณร ณ เบื้องหน้าเสาหินอโศกนุสรณ์

1225348848759 1498253863735 3523146476765 4255426384864 84944274621710 7669158994848 9163681243361

Facebook Comments