วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

0
921
พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นประธานในพิธี
พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นประธานในพิธี

4394867995286 6218689124619 7191853325166

พระสงฆ์นานาชาติ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร
พระสงฆ์นานาชาติ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร

58934482394610 74275396435611

ท่านทูต จุดเทียนชัยถวายพระพร
ท่านทูต จุดเทียนชัยถวายพระพร

48473151784811

พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธาน อ่านคำถวายพระพร
พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธาน อ่านคำถวายพระพร

2511446916964

พสกนิกรชาวไทย ที่เดินทางมากราบไหว้สังเวชนียสถาน ร่วมถวายพระพร
พสกนิกรชาวไทย ที่เดินทางมากราบไหว้สังเวชนียสถาน ร่วมถวายพระพร

5748125661459 9445556798387

Facebook Comments