ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ในโอกาสที่พระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมายังดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ณ อุโบสถวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

ในโอกาสที่พระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  กรรมการมหาเถรสมาคม  ได้เดินทางมายังดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ณ อุโบสถวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย และเมตตานำกราบไหว้พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  โดยได้เข้าเยี่ยมพระธรรมทูต วัดไทยลุมพินี และพำนักที่วัดไทยลุมพินี ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๕  ในการนี้คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี  โดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสและดูแลงานก่อสร้างวัดไทยลุมพินี ได้มอบหมายให้พระมหาสุพจน์  กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙  ถวายการต้อนรับ

2198467973223 3711191596444 4849467468777 5421631849443 6798313119932 7483244328849 7774158638159 8226589791814 8629734522768 8714197877699 27172844429911 47149438397210 82888446242410 91392596476911 2352871949269

Facebook Comments