อิ่มกาย อิ่มใจ อุ่นกาย อุ่นใจ จากใจพระไทย

0
1074

วัดไทยลุมพินี  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และ กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนชาวไทย มอบผ้าห่มกันหนาว ข้าวสาร และรักษาโรค แก่เด็กกำพร้า ที่ศูนย์เด็กกำพร้าดาวเน่ เมืองภูตะวัน เนปาล  จำนวน ๑๕๐ คน ในการนี้ พระวชิรโพธิ (มาริษ  เสงี่ยมพงษ์  เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ) ได้ร่วมเดินทางด้วย

6154851117845 3846165853188 4512232865586 6764625831545 6391659216569 3154686169875 2257186783429 2639692127675 2166374793622 4513611143415 4685174359166 6921636984831 7872335598992 7966958279234 8595559393485 8979126837131 9397423648751 9622296788234 9912264737798 17145754187510 18545126464110 45644241495711 76176185932210 79554595442510 27658376872310

 

Facebook Comments