พระธรรมทูตไทย วัดไทยลุมพินี และอาสาสมัคร เป็นตัวแทนชาวพุทธไทย มอบผ้าห่มกันหนาว ให้ความอบอุ่นแก่คนชรา เด็กนักเรียน และผู้ยากไร้ชาวเนปาล

2787635277229 3392524636768 3647164579484 4913483495833 1693779817326 5511814447939 7815724362259 7811358826664 7867679219636 7959816187413 8276936113428 8354995672273 62314185912910 37221278648510 32239795381810 26267297977910 24716733535711 9493742712428 87331714838210

Facebook Comments