ศาสนกิจ พระวชิรโพธิ (มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ) ณ วัดไทยลุมพินี

0
1022
วชิรโพธิภิกษุ ออกรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านไมราวาห์
วชิรโพธิภิกษุ ออกรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านไมราวาห์
มอบทุนการศึกษาแก่ชาวเนปาล
มอบทุนการศึกษาแก่ชาวเนปาล
ขอขมาต่อพระรัตนตรัย ในวันลาสิกขา โดยมีพระราชรัตนรังษี เป็นประธาน
ขอขมาต่อพระรัตนตรัย ในวันลาสิกขา โดยมีพระราชรัตนรังษี เป็นประธาน
วชิรโพธิภิกษุร่วมงานบุญกับพระสงฆ์นานาชาติ
วชิรโพธิภิกษุร่วมงานบุญกับพระสงฆ์นานาชาติ
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล รับพรจากพระสงฆ์
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล รับพรจากพระสงฆ์

78653387869210 5771662551451 7832697236348

Facebook Comments