สนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมพระธรรมทูต

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางกราบไหว้พุทธสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล และเยี่ยมชมงานพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล ณ วัดไทยลุมพินี

0
617

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เดินทางกราบไหว้พุทธสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล
และเยี่ยมชมงานพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล  ณ วัดไทยลุมพินี
โดยมีพระมหาสุพจน์  กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ ได้ให้การต้อนรับ

 

1386634496192 2754629121317 6717783626724 7484578225712 7637196566198 7881927179447 9523477981941 15473498666611 36958659313611 38646945712311

Facebook Comments