มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
*****

วัด ไทยลุมพินี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และพุทธชนผู้จาริกแสวงบุญชาวไทยทุกท่าน จัดงาน ๕ ธันวา มหาราช ณ พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน และมณฑลวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ “วันพ่อแห่งชาติ” ในปีนี้ดังนี้

3697295454987 97354173784411 1765535632573 3463957599753 2155166246788 6549635297424 9357444413516 1188528737959 7177654661668 4556664544344 2958945184422 8791517144392

Facebook Comments