คณะอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ อาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓

คณะอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
คณะอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน สู่พระอุโบสถ
ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน สู่พระอุโบสถ
คณะผู้ร่วมศรัทธา
คณะผู้ร่วมศรัทธา
อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
น้อมตั้งจิตอธิษฐานประคองผ้าพระกฐินพระราชทาน
น้อมตั้งจิตอธิษฐานประคองผ้าพระกฐินพระราชทาน
กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ถวายบริวารพระกฐินและเครื่องไทยธรรม
ถวายบริวารพระกฐินและเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพร คณะศรัทธากรวดน้ำรับพร
พระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพร คณะศรัทธากรวดน้ำรับพร
Facebook Comments