สถาบัน โพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และชมรมโพธิคยา ๙๘๐ จัดโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม – ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
วันที่ ๒๕-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน และพุทธสถานที่สำคัญในประเทศเนปาล
คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะพระธรรมทูตฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้ดังนี้

พระราชรัตนรังษี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เป็นองค์บรรยายถวายความรู้ ณ พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน ๒๖ ก.ย. ๕๓
พระราชรัตนรังษี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เป็นองค์บรรยายถวายความรู้ ณ พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน ๒๖ ก.ย. ๕๓
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นำเจริญชยมงคลคาถา ในการศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติ งานนวกรรมก่อสร้าง สร้างกำแพงรอบที่ดินด้านหน้าอุโบสถวัดไทยลุมพินี ๒๗ ก.ย. ๕๓
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นำเจริญชยมงคลคาถา ในการศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติ งานนวกรรมก่อสร้าง สร้างกำแพงรอบที่ดินด้านหน้าอุโบสถวัดไทยลุมพินี ๒๗ ก.ย. ๕๓
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ หัวหน้ากองงานเลขานุการวัดไทยลุมพินี นำเยี่ยมชมบรรยายถวายความรู้ ณ วัดพุทธศาสนานานาชาติ ด้านกิจการงานวิเทศสัมพันธ์ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ หัวหน้ากองงานเลขานุการวัดไทยลุมพินี นำเยี่ยมชมบรรยายถวายความรู้ ณ วัดพุทธศาสนานานาชาติ ด้านกิจการงานวิเทศสัมพันธ์ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

9517337897879

ศึกษาปฏิบัติธรรมและอนุโมทนามหากุศล ณ เสาหินพระเจ้าอโศก สถานที่ประสูติพระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒๘ ก.ย. ๕๓
ศึกษาปฏิบัติธรรมและอนุโมทนามหากุศล ณ เสาหินพระเจ้าอโศก สถานที่ประสูติพระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒๘ ก.ย. ๕๓
ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ รามคามสถูป เมืองเทวทหะ ๒๙ ก.ย. ๕๓
ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ รามคามสถูป เมืองเทวทหะ ๒๙ ก.ย. ๕๓
บันทึกภาพหมู่ ณ วัดนิโครธาราม ๒๘ ก.ย. ๕๓
บันทึกภาพหมู่ ณ วัดนิโครธาราม ๒๘ ก.ย. ๕๓

4782618815475

ประชาสัมพันธ์บอกบุญชาวท้องถิ่นร่วมทำบุญตักบาตรถวาย ๒๗ ก.ย. ๕๓
ประชาสัมพันธ์บอกบุญชาวท้องถิ่นร่วมทำบุญตักบาตรถวาย ๒๗ ก.ย. ๕๓
ถวายอาหารบิณฑบาต ๒๖ ก.ย. ๕๓
ถวายอาหารบิณฑบาต ๒๖ ก.ย. ๕๓
เดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดนิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ ๒๘ ก.ยด. ๕๓
เดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดนิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ ๒๘ ก.ยด. ๕๓
Facebook Comments