มอบเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๓

0
1145

มอบเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๓
*****

          พระธรรมทูตไทย ณ วัดไทยลุมพินี ปฏิบัติศาสนกิจตามโครง สร้างการปฏิบัติศาสนกิจ หนึ่งในด้านงานศาสนสัมพันธ์ คือมอบเทียนพรรษาแก่วัดนานาชาติ ภายในบริเวณอุทยานลุมพินีวัน ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสานเผยแผ่วัฒนธรรมไทยอันดีงามและเชื่อมสัมพันธ ไมตรีเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกิจการงานพระศาสนาระดับนานาชาติสืบไป
ในปีนี้ได้เดินทางเข้าถวายเทียนพรรษา ณ วัดนานาชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น

6256665161733 6942536133393 7136762559991 15251422122611 26782945683611 81512378882311

Facebook Comments