วันราชกุมาร

0
1057

วันราชกุมาร
*****

           เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร “วันราชกุมาร” ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีได้นิมนต์คณะสงฆ์นานาชาติร่วมงานและถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและในวันอันเป็นมหามงคลฤกษ์เดียวกันนี้ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีได้อ้างอิงโอกาสนี้ ทำบุญวันเข้าพรรษาและทำบุญต้อนรับสักการะพระมหาเถระ พระครูสุวัฒน์ชยาทร ซึ่งเดินทางมาจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย เข้าจำพรรษาและปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี ในปีนี้ อันจะได้เป็นขวัญกำลังใจแก่พระธรรมทูตรุ่นหลังที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี ในตอนเย็นเวลา ๑๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเจริญจิตภาวนาและเจริญพระพุทธมนต์บทพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

4518836732722 2151942655883 1656981431533 15595374369810 65324985348311 1339912257363 8551436689641 35114796385211 4778534629838 7763826787894

Facebook Comments