พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ (Agreement)
*****

         ฯพณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล กับ Acharya Karma Sangbo Sherpa Vice Chairman of Lumbini Development Trust (LDT.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Agreement) ในเรื่องขอเช่าที่ดินเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ เพื่อจัดสร้างสวนป่าปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
ในการนี้พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูต เลขานุการวัดไทยลุมพินี คุณประเสริฐ ตันหรรษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นครกาฐมาณฑุ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและผู้บริหาร LDT. ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย
ขออนุโมทนาบุญ ฯพณฯ และผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

6966869617666 8112836492297 9974766867886

Facebook Comments