โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 2553

0
1112

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
จัดโดย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๓
*****

5418366157867 4376569121883 7398116319753 7472619423929 7737576734911 78721629237311 8196663566638 1619116671825

Facebook Comments