กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชา
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
*****

     ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

28123468318510 6945712353659 2528823985769 6445786313663 4731771524979 1258952941923 1279327628117 72349331561510

 

Facebook Comments