โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๓,๑๔
ระยะเวลา วันที่ ๔-๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ปักกลดปฏิบัติธรรมถือธุดงค์ฉันในบาตร ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
*****

3663129185358 3822832377718 28571515787511 9839482554137 6962184497971 9282291948997 1161963641491 7522276583761 44445415244510 1277777349489

Facebook Comments