ทำบุญอายุสมงคล ณ ดินแดนพระพุทธภูมิ
*****

          คุณสุวิชา  หิรัญพฤกษ์  ตั้งจิตตั้งใจเดินทางมายังดินแดนพุทธภูมิ เพื่อทำบุญอายุสมงคลครบรอบ ๖๐ ปี ณ สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

8193643919192 5743765691215 4243945143866 8273557385575 8713276972286 73956465728110 43228694173511 3194897957962 6458624352615

 

Facebook Comments