ธรรมปฏิสันถาร ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งประเทศเนปาล

0
932

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี
ธรรมปฏิสันถาร ฯพณฯ H.E. Mr.Ram Baran Yadav ประธานาธิบดีแห่งประเทศเนปาล
ในการเข้าเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี
๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

*****

16th September 2009 A golden shower is planted by H.E MR. Ram Baran Yadav, the president of NEPAL His words are “May this tree stand here as a long lasting symbol of peace and friendship between Thailand and Nepal”

6615212613298

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในพระอุโบสถ

3313226754747

พระธรรมทูตนำชมห้องนิทรรศการ 6819781287281

ฯพณฯ จุดประทีปอธิษฐานจิตพร้อมทำบุญตักบาตรพระประจำวันเกิด 6936139882113

พ.ม.สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ กล่าวธรรมปฏิสันถาร

6766541896419

มอบพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเป็นที่ระลึก

7387619774433

พระธรรมทูตแนะนำหนังสือพระมหาชนกฉบับภาษาเนปาล-อังกฤษ

7893729288527

มอบขนมไทย 49186181842410

ฯพณฯ ปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นที่ระลึก

4827676343835

ฯพณฯ ปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นที่ระลึก

Facebook Comments