คณะพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย
*****

       คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีต้อนรับ คณะพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย ซึ่งเดินทางมาทำสามีจิกรรมพระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษีและสักการบูชาสังเวช นียสถานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกปี (๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒)

4777872855437 7498714354195

11214998539111 9345742385535

45213836148411

Facebook Comments