ทำบุญเจริญชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

0
967

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสทำบุญเจริญชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ ปี

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)

๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
*****

          คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีร่วมกับคณะสงฆ์นานาชาติทำบุญเนื่องในโอกาสเจริญชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

3723287176766

1316292683296
4487628321626
6721521676869
9138779461787 61862124996110

 

Facebook Comments