วันที่ 24 มกราคม 2562 พระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล มอบหมายให้พระธรรมทูตประจำวัดไทยลุมพินี นำคณะทีมแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากโรงพยาบาลเลิดสิน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ รักษา สุขภาพ แด่พระสงฆ์ และสามเณรลามะ วัด Karma Samtenling ลามะน้อยส่วนมากป่วยเป็นโรคผิวหนัง ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจและรักษา ทั้งสิ้นจำนวน 31 รูป/คน

Facebook Comments