งานอุปสมบทชาวศากยะเนปาล ๒๕๕๒

0
1790

พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี (วีรยุทฺโธ)  พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย  ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสและดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี เนปาล  ได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมงานและเป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทพี่น้องเชื้อสายศากยะ ชาวเนปาล  จำนวน ๕๖ รูป  ณ วัดวิศวสันติวิหาร  นครกาฐมาณฑุ  เนปาล  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๒  ในการนี้พระเดชพระคุณได้มอบปัจจัยร่วมทำบุญ ๓๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และผ้าไตรจีวร ๑๐๐ ไตร ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกัน…สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

2517178134848 3566639721786 3825192139554 4191536647743 4249255447844 5262149411842 5591699158321 5912919799832 9361549674659

 

Facebook Comments