“พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ “

0
119

“พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ “

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้
นางปุณยนุช แซ่เฮ้ง อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นอกจากนั้น นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมพิธีถวายผ้าพรกฐินฯในโอกาสนี้ด้วย
ขออนุโมทนาโดยทั่วกัน

Facebook Comments