พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
*******

๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
๐๙.๓๐ น. พระภิกษุไมตรี ประธานคณะกรรมการสงฆ์เนปาล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประกอบพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ จำนวน ๒ ต้น
๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูต พร้อมข้าราชการ และคนไทยที่พำนักในเนปาล ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
๑๐.๓๐ น เอกอัครราชทูต พร้อมข้าราชการ จิตอาสา
จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดลานพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดไทยลุมพินี
๑๓.๓๐ น. พิธีมอบอาคารเรียนโรงเรียนเมตตา มอบอุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน จำนวน ๗๐๐ คน
๑๗.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ชาตสถานอุทยานลุมพินีวันสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

Facebook Comments