“ศรัทธา ยังคงมั่น ณ กรุงกาฐมาณฑุ”
วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ชาวพุทธเนปาล จากกรุงกาฐมาณฑุ นำลูกชายวัย ๙ ขวบ เข้าขอรับบรรพชาเป็นสามเณร ช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาว ณ พระอุโบสถ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล โดยมีพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชา

“A firm faith in Kathmandu”
Wednesday on January 10,B.E.2561,there is a Napalese took his 9-year-son ordain of a novice to be a sammanera during winter semester closed at Uposatha of Royal Thai Monaster Lumbini, Nepal.There is Phrasribodhivedesa (Supot Kittiwonno) the abbot of Royal Thai Monaster Lumbini is Phra Upajjhaya to give admission to novice hood.

Facebook Comments