วันเสาร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ พระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล มอบหมายให้พระธรรมทูตประจำวัดไทยลุมพินี นำคณะทีมแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากโรงพยาบาลเด็ก Queen Sirikit National Institute of Child Health ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ รักษา พระสงฆ์ สามเณรลามะ วัด Karma Samtenling ลามะน้อยส่วนมากป่วยเป็นโรคผิวหนัง (ชันตุ หิด) และแม่ชีน้อย วัดโคตมีวิหาร ภายในอุทยานสวนลุมพินีวัน

Facebook Comments