วัดเวียดนามพุทธวิหาร

0
1721

วัดเวียดนาม
Vietnamese Monastery

เป็นวัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน  มีพระสงฆ์จากเวียดนามมาอยู่จำพรรษาDSCN2812DSCN2810

DSCN2805DSCN2808
DSCN2810
DSCN2809 DSCN2805 DSCN2810

Facebook Comments