น้ำใจไทยมอบชีวิตใหม่ ผู้ยากไร้ชาวเนปาล

0
268

“น้ำใจไทยมอบชีวิตใหม่ ผู้ยากไร้ชาวเนปาล”
ปิดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกฟรี แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล ประจำปี ๒๕๖๐
วัดไทยลุมพินี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลตาติลกังกา กาฐมาณฑุ มูลนิธิลุมพินีสุวรรณภูมิเนปาล ได้จัดโครงการ “Brightness to Nepalese’s Eyes” ขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดไทยลุมพินี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้านสายตา รักษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะทำการผ่าตาต้อกระจก ให้ผู้ป่วย จำนวน ๗๐๐ ราย ขออนุโมทนขอบคุณ คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ และเพื่อนๆ, คุณ Udom Srikureja, พุทธบริษัทชาวไทยทุกท่าน ที่ช่วยบริจาคปัจจัยสนับสนุนโครงการฯ และขอขอบคุณ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์ พร้อมทีมแพทย์พยาบาลจิตอาสาทุกๆท่าน ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

Facebook Comments