ศาสนสถานคืองานเบื้องต้นที่ต้องทำ

0
1621

วันที่พวกเราได้รับ คำสอนที่หลวงพ่อสมเด็จฯ  เมตตาประทานให้ในวันนั้นสุดยอดแห่งโอวาท  ทั้งความปรารถนาดีทั้งความห่วงใย  ทั้งกำลังใจ  และข้อแนะนำฝากฝัง  สมบูรณ์อย่างยิ่ง  ในเนื้อหานั้นๆ  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ถอดความลงในหนังสือในคราวต่อไป  ที่จะกล่าวในบัดนี้  ก็คือวัดไทยลุมพินีจะจัดสร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราชไว้ให้รูปแบบวัดสมบูรณ์ตามผังที่สำนักงานพระพุทธศาสนาวางแปลนไว้  โดยปรารภความเป็นสิริมงคลในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  หลวงพ่อสมเด็จของพวกเราทุกท่าน  ขยับจับงานนี้มาสองสามปีแล้วยังมีลีลาทีท่าไม่ค่อยลงเนื้อลงตัว  เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองของเนปาล  อะไรก็ไม่รู้ลมเพลมพัด  ปัดไปปัดมา  ทำให้การนัดหมายกับการที่จะลงไม้ลงมือพลอยอ่อนระโหยโรยแรงไปด้วย  มาคราวนี้มีวาระที่จะต้องจริงจังจัดการให้ลงตัวเสียที  เพราะองค์ประกอบพร้อมแล้ว  หนึ่ง โอกาสอันเป็นมงคลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  สอง ผู้เป็นทานบดี  ท่านผู้อำนวยการใหญ่แห่งธนาคารออมสิน  ท่านกรพจน์  อัศวินวิจิตร  ได้บริจาคปัจจัยไว้  ๕ ล้านบาท  โดยท่านปรีชา  เลาหพงษ์ชนะ  ร่วมอนุโมทนาสาธุอีกแรงหนึ่ง  และยังมีคุณหญิงรัตนาภรณ์ มูลสุวรรณ  คุณจินตนา กับอีกหลายท่านเป็นรายย่อย ช่วยทำบุญไว้

คราวนี้  ได้ความมั่นใจ  ข้อที่สามคือ  ความพร้อมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในฐานะผู้กำกับดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี  ได้มอบหมายให้  ท่านนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์  รองผู้อำนวยการใหญ่  มีท่านจุฬารัตน์  บุณยากร  เป็นกำลังสนับสนุน ท่านทูตอุบาสิกา  วันวิสาข์  เถลิงธำรงนาวาสวัสดิ์  ทุ่มศรัทธาเกินร้อยในงานนี้  คงไม่เกินวันวิสาขบูชาปีนี้  งานการก่อสร้างคงจะเริ่มขึ้นได้  ด้วยว่าท่านรองนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์  ผู้ให้ความสำคัญกับพุทธภูมิแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มสร้าง  วัดไทยลุมพินีอยู่ในหัวใจท่าน  จะนำช่างมาเริ่มงาน  และเก็บรายละเอียดอีก  น่าจะเป็นส่วนรวมทั้งหมดเพื่อเตรียมการรับงานใหญ่ในวันข้างหน้า  การก่อสร้างตำหนักสมเด็จ  ตามแบบที่ออกไว้งดงามมาก จะเป็นศรีสง่ากับพระพุทธศาสนาในต่างแดน  คู่เคียงกับพระอุโบสถที่เป็นหลักอยู่แล้ว

 

พระราชรัตนรังษี

Facebook Comments