“นำพระพุทธศาสนาคืนถิ่น กับพระธรรมทูตไทย”
คณะสงฆ์ไทยวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ นำเด็กๆ ชาวเนปาล ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา โดยการอุปถัมภ์ดูแลจากพระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

   

ภาพ,ข้อมูลข่าว : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
รายงานข่าว : สำนักข่าววัดไทยลุมพินี ๙๗๙                                                                               ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

Facebook Comments