ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
จึงขออาราธนาและเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : สำนักข่าววัดไทยลุมพินี ๙๗๙
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

Facebook Comments