พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๒

0
1310

พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๒
—–
พระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจปี ๒๕๕๒
เข้ากราบนมัสการสถานที่ประสูติ ณ มายาเทวีวิหาร สวนลุมพินี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

1213169181863 3652372696345 7497245953953 8668325127543 8761118185826 92687993499311

Facebook Comments