เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี คณะสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๙๖ รูป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี นางสาวพิชญา แอดสกุล ปฏิบัติหน้าที่กงสุล ประจำเมืองลุมพินี ประธานฝ่ายฆารวาส ผู้ปฏิบัติธรรม จิตอาสาร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล

 

ภาพ,ข้อมูล : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Facebook Comments