คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี คณะสงฆ์นานาชาติ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา หน้าลานเสาหินอโศก สวนลุมพินีวัน(สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า เป็นประจำทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน

ขออนุโมทนบุญโดยทั่วกัน
ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

Facebook Comments